A jak vybraná to bude společnost!

Logo XXL

Vznešený Alláh pravil:

وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَـٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّـهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَـٰئِكَ رَفِيقًا

Vznešený Alláh pravil:

وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَـٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّـهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَـٰئِكَ رَفِيقًا

Ti, kdož poslouchají Boha a posla, budou spolu s proroky, bezúhonnými, mučedníky a zbožnými, jimž všem Bůh prokázal milost. A jak překrásní to budou společníci! (Nisá:69)

Ibn Kesír ve svém vysvětlení tohoto verše uvádí od Ibn Džeríra at-Taberího podání s isnádem k Se’ídu ibn Džubejrovi, že jistý muž z ansárů přišel za Prorokem صلى الله عليه و سلم a byl celý smutný. Posel Boží صلى الله عليه و سلم se ho tázal, proč je tolik smutný a dotyčný odpověděl: „Posle Boží, přemýšlím nad jednou věcí.“ Když se ho Prorok صلى الله عليه و سلم dotázal, nad čím přemýšlí, že ho to tolik rmoutí, muž odpověděl: „Chodíme za tebou ve dne i v noci, díváme se ti do tváře, sedáváme s tebou … Ale zítra budeš pozvednut k ostatním prorokům a my už tě neuvidíme.“ Posel Boží صلى الله عليه و سلم mu na to neodpověděl, dokud nebyl seslán tento verš. Poté, co byl zjeven, oznámil ho Prorok صلى الله عليه و سلم dotyčnému muži jako radostnou zvěst. Tak uvádějí v mursel formě Mesrúk, ‘Ikrima, ‘Ámir aš-Ša’bí, Katáda a ar-Rabí’ ibn Anas a jejich verze je nejautentičtější. Abú Bekr ibn Merdewejh jej uvádí poněkud odlišnou cestou od matky věřících ‘Áiše رضي الله عنها. V této verzi dotyčný Prorokovi صلى الله عليه و سلم říká: „Posle Boží, ty jsi mi milejší, než jsem já sám sobě, než je mi má rodina a mé děti! Někdy, když jsem doma, si na tebe vzpomenu a už se nemohu dočkat, až tě konečně zase uvidím. Když rozmýšlím nad svou a nad tvou smrtí, vím, že ty budeš, až vejdeš do Ráje, ve společnosti ostatních proroků. Bojím se, že tě v Ráji nebudu moci vídat.“ A Prorok صلى الله عليه و سلم mu neodpověděl, dokud nebyl zjeven tento verš. Tuto verzi uvádí i háfiz Abú ‘Abdulláh al-Makdisí ve své knize Sifátu l-dženna a ocenil ji jako přijatelnou. [1]

Al-Kurtubí přináší tento výklad citovaného verše:

Tím se chce říci, že bude mít možnost trávit čas spolu s nimi v jediném příbytku lesku a slávy, bude si užívat možnosti vidět je a být jim nablízku, nikoli to, že se jim vyrovná pozicí, kterou v Ráji dosáhne, protože obyvatelé Ráje se liší svými pozicemi a každému z nich se dostane toho, co zcela nasytí jeho potřeby a plně přinese jeho spokojenost.[2]

Ibn ‘Ašúr pravil:

Tedy bude s nimi, navzdory tomu, že úroveň, které dosáhnou, se bude u každého lišit.[3]

V podobném duchu je i hadís od Anase ibn Málika رضي الله عنه, kde se jistý muž tázal Posla Božího صلى الله عليه و سلم na příchod Dne Soudu: „Kdy nastane Hodina?“ Posel Boží صلى الله عليه و سلم) mu odpověděl:

وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا ‏؟

A co sis pro ni přichystal?

Ani nic,“ odpověděl dotyčný, „kromě toho, že věru miluji Alláha a Jeho Posla صلى الله عليه و سلم.“

Na to Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.‏

Ty budeš s tím, koho miluješ.

Anas dodal: „Nikdy jsme nebyli tak rádi, než tehdy, když jsme uslyšeli tento Prorokův صلى الله عليه و سلم výrok. Proto – věru já miluji Božího Posla صلى الله عليه و سلم, miluji Abú Bekra i Omara رضي الله عنهماa doufám, že kvůli své lásce budu v jejich společnosti, byť se mé činy nemohou rovnat jejich činům![4]

Od ‘Abdulláha رضي الله عنه se uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم ohledně Ráje pravil:

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

Každý bude s tím, koho miluje.[5]

V Muslimově verzi stojí, že tato slova byla odpovědí na otázku ohledně „člověka, který miluje jisté lidi, ale jeho činy nejsou tak dobré, jako jejich činy.[6]

Háfiz Ibn Hadžer al-‘Askallání poskytl toto objasnění citovaných hadísů:

Být s nimi“ znamená sdílet s nimi něco, ovšem neznamená to sdílet s nimi vše. Tedy když se dostanou do Ráje, budou moci být spolu, navzdory tomu, že se úrovně, kterých dosáhli, navzájem liší.[7]

Háfiz az-Zehebí v této souvislosti citoval jako příklad i Prorokův صلى الله عليه و سلم příslib pravdomluvnému a poctivému muslimskému obchodníkovi, že bude v Ráji ve společnosti proroků, pravdymilovných a mučedníků a poznamenal:

Fakt, že bude s nimi, ovšem nijak neprotiřečí tomu, že jejich úroveň je mnohem vyšší, neznamená to, že automaticky dosáhne i jejich úrovně.[8]< /span>

Šejch al-‘Usejmín pravil:

Tento hadís je radostnou zvěstí pro každého. Pokud miloval skupinu lidí, bude umístěn mezi ně, dokonce i kdyby jeho skutky poněkud zaostávaly za těmi jejich. Bude v jejich středu i v Ráji. Alláh jej shromáždí spolu s nimi v Den Shromáždění a všichni se společně napijí z Prorokova jezírka.[9]

_______________________________________________________

[1] Viz Tefsíru l-Kur´áni l-‘azím, komentář příslušného verše.

[2] Viz Tefsír al-Kurtubí, 5/272.

[3] Viz at-Tahríru we t-tenwír, 5/116.

[4] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 3688.

[5] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 6168.

[6] Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 2640.

[7] Viz Fethu l-Bárí, 10/555.

[8] Viz Mízánu l-i’tidál, 3/413.

[9] Viz Šerhu Rijádi s-sálihín, 1/114.