Al-Fátiha je lék

Logo XXL

Sufján ibn Ujejna vyprávěl od Bejána a Ismá’íla ibn Abí Chálida, který slyšel Kajse ibn Abí Házima vypovědět:

„Viděl jsem Chálida ibnu l-Welída رضي الله عنه v místě zvaném Híra, když mu přinesli jed.

Zeptal se: „Co je to?

Odpověděli: „To je jed, který namístě usmrcuje.“

Chálid ibnu l-Welíd pravil: „Bismilláh … (tj. Ve jménu Alláha),“ vypil jed – a zůstal naživu.“ [1]

Sufján ibn Ujejna vyprávěl od Bejána a Ismá’íla ibn Abí Chálida, který slyšel Kajse ibn Abí Házima vypovědět:

„Viděl jsem Chálida ibnu l-Welída رضي الله عنه v místě zvaném Híra, když mu přinesli jed.

Zeptal se: „Co je to?

Odpověděli: „To je jed, který namístě usmrcuje.“

Chálid ibnu l-Welíd pravil: „Bismilláh … (tj. Ve jménu Alláha),“ vypil jed – a zůstal naživu.“ [1]

Prorokův společník, velký vojevůdce a osvojitel Persie, Chálid ibnu l-Welíd, ve zmíněném iráckém městě jen aplikoval to, co se naučil od Posla Božího صلى الله عليه و سلم a k tomu přidal obrovskou sílu svého přesvědčení, že se mu může stát jen to, co pro něj Alláh již předurčil, spolu s neotřesitelnou důvěrou v Něho.

Přímo od Posla Božího صلى الله عليه و سلم se dochoval také následující způsob využití slov Koránu a zbožných proseb k úlevě od bolesti:

Polož svou pravou ruku na místo, které tě bolí a potom třikrát za sebou řekni:

بِسْمِ اللهِ

Bismilláh (tj. ve jménu Božím).

Potom řekni sedmkrát po sobě:

أَعُوذُ بِاللهِ وَ قُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَ أُحَاذِرُ

A’úzu billáhi we kudretihi min šerri má adžidu we uhádiru” tj. Utíkám se k Alláhu a Jeho Moci před zlem toho, co shledávám a před čím se mám na pozoru.[2]

Imám Ibnu l-Kajjim al-Džewzíja tuto samoléčbu prosbami a recitací al-Fátihy osobně vyzkoušel a poté o něm napsal:

Když jsem byl v Mekce, trpěl jsem četnými nemocemi, ale nemohl jsem nalézt lékaře. Léčil jsem se tedy sám – recitoval jsem al-Fátihu a zpozoroval podivuhodné výsledky. Totéž jsem vypověděl řadě dalších, jež trpěli bolestmi. Mnozí z nich to vyzkoušeli také a záhy se uzdravili.[3]

Na jiném místě podává i toto upřesnění léčebného postupu:

Když jsem byl v Mekce a nemohl jsem najít lékaře, recitoval jsem několikrát po sobě al-Fátihu na šálek vody z pramene Zemzem. Když jsem ho pak vypil, pocítil jsem, že jsem se zcela uzdravil.[4]

________________________________________________________

[1] Isnád tohoto podání je hasan. Zaznamenali ho al-Hajsemí v Medžme’u z-zewáid, 9/350; a     at-Taberí v at-Tárích, 3/363.

[2] Viz Muchtesaru Sahíhi Muslim, hadís č. 1447.

[3] Viz al-Džewábu l-káfí, str. 5.

[4] Viz at-Tibbu n-nebewí, str. 164.