Co je a co není Šarí'a?

Logo XXL

Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána nová prezentace s názvem:

CO JE A CO NENÍ ŠARÍ’A?

Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána nová prezentace s názvem:

CO JE A CO NENÍ ŠARÍ’A?

Všeobecná a záměrně  a uměle nafukovaná hysterie ze šarí’y, ztotožňované s tresty, které západní pozorovatel vnímá jako nehumánní a barbarské, nebo s počínáním tyranských režimů či militantních extremistických organizací všemožných sektářů, kteří své cíle označují vzletnými islámskými pojmy a dosahují jich podlými taktikami terorismu zatemňuje a komplikuje správné pochopení toho, co vlastně šarí’a je a k čemu ve skutečnosti vybízí. Tato krátká a stručná prezentace, koncipovaná jako komparace se sekulárním právem a určená pro publikum s právnickým povědomím, je malým pokusem o uvedení věcí na pravou míru.