Co je to selefíja? Kdo jsou to selefíjún?

Logo XXL

بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم

Odpovídá šejch Sálih Fewzán, převzato z al-Munteqá min fetawá´i š-šejchi Sálih Fewzán, 1/353
 
 
OTÁZKA: Často slýcháme výrazy „selefizmus“ a „selefisté“. Můžete nám říci, co se pod těmito pojmy rozumí?
 
 
ODPOVĚĎ:
Pod slovem selefizmus se rozumí to, na čem byli selef (předchůdci) této ummy: ashábové (druhové Proroka, mír s ním), tábi’ín (jejich následovníci) a přiznaní imámové, počínaje správným přesvědčením, přes menhedž (program výzvy), skutečnou víru a přidržování se islámu v akídě (věronauce), zákonodárství, morálce i chování.
Mezi nejvybranější vyzyvatele k cestě selef patřili (mimo jiných) po Prorokových, mír a požehnání s ním, druzích:
čtyři imámové – Abú Hanífa, Málik, Šáfi’í a Ahmed
potom šejchu l-islám Ibn Tejmíjja a jeho učedníci
šejch Muhammed bin Abdulwehháb a jeho učedníci
v novější době šejch Abdurrahmán Sa’dí, Muhammed al-Amín aš-Šankítí, šejch Muhammed bin ibráhím, šejch Ibn Báz, šejch Ibn Usejmín a další.
Nebyl jediný čas bez učenců, kteří předávali víru s důkazy. Není žádná překážka v tom nazývat je „ahl sunna we l-džema‘a“ (lid sunny a společenství) aby se tak rozlišili od zbloudilých sekt.