Čtyři rek'át po večerní modlitbě a jejich mimořádná hodnota

Logo XXL

Abdulláh ibn Amr رضي الله عنه vyprávěl:

مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ كُنَّ كَقَدْرِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

Kdokoli se pomodlí čtyři rek’á po večerní modlitbě, jakoby se pomodlil čtyři rek’á během Noci úradku.[1]

Podobné se uvádí i od matky věřících ‘Áiše رضّى الله عنها:

Abdulláh ibn Amr رضي الله عنه vyprávěl:

مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ كُنَّ كَقَدْرِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

Kdokoli se pomodlí čtyři rek’á po večerní modlitbě, jakoby se pomodlil čtyři rek’á během Noci úradku.[1]

Podobné se uvádí i od matky věřících ‘Áiše رضّى الله عنها:

أَرْبَعَةٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ يُعْدَلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

Čtyři rek’át po večerní modlitbě jsou jako čtyři rek’át během Noci úradku.[2]

Ohledně těchto čtyřech rek’átů a jejich předností dále existuje vícero podání jdoucích až ke společníkům Božího Posla صلى الله عليه وسلم. Ty autentické z nich se uvádějí od ‘Áiše, Ibn Mes’úda رضي الله عنه a od tábi’ínů Mudžáhida a ‘Abdurrahmána ibnu l-Asweda. Byť jsou to podání jdoucí nikoli k Prorokovi صلى الله عليه وسلم, ale jen k jeho společníkům, zaujímají status toho, co bylo slyšeno od něj, neboť jde o záležitost, kde nikdo nemůže hovořit jen tak podle svého úsudku. Znalost takových věcí může přijít jedině skrze Zjevení. [3]

‘Abdulláh ibn Mes’úd poskytuje také informace o tom, jak má tato nepovinná modlitba probíhat – jde o to, že čtyři rek’át této dobrovolné modlitby mají proběhnout dohromady a nikoli po dvou dvojcích oddělených pozdravem (arab. تسليم teslím), byť se noční modlitba jinak modlívá v celcích po dvou, vyjma modlitby witr, kterou je možno modlit se i zaráz. V tomto případě ovšem máme k dispozici konkrétní textuální instrukci, jak danou modlitbu provést a té je třeba se držet. A Alláh ví nejlépe.

Abdulláh ibn Mes’úd رضي الله عنه praví následující:

مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ عُدِلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

Kdokoli se po večerní modlitbě pomodlí čtyři rek’át, aniž mezi nimi rozdělí pozdravem, ty se potom rovnají čtyřem rek’átům během Noci úradku.[4]

_____________________________________________________________

[1] Zaznamenal Ibn Abí Šejba v al-Musannefu, podání č. 7273.

[2] Zaznamenal Ibn Abí Šejba v al-Musannefu, podání č. 7274.

[3] Více viz u al-Albáního v Silsiletu l-ahádísi d-da’ífa, k hadísu č. 5060.

[4] Zaznamenal Ibn Abí Šejba v al-Musannefu, podání č. 7275.