Dávní učenci o následování selef

Logo XXL

Imám al-Asbahání (zemřel r. 535 hidžry), Alláh mu budiž Milostiv, pravil: „Znakem lidu Sunny (arab. ahlu s-sunna) je, že následují zbožné předky (arab. selefu s-sálih) a odvrhují vše, co je vymyšleno nové a nové vneseno do Náboženství.”[1]
Abú Hanífa (z. r. 150 hidžry), Alláh mu budiž Milostiv, pravil: „Držte se vyprávění (arab. ásár) a cesty (arab. taríka) selef a vyvarujte se nově vynalezených záležitostí, neboť to vše je inovace.”[2]
lbn Tejmíjja (z. r. 728 hidžry), Alláh mu budiž Milostiv, pravil: „Není kritiky vůči tomu, kdo vybízí k cestě selef, kdo se jí sám přidržuje a na ni odkazuje. Spíše je povinností toto od něj přijmout jednomyslným souhlasem (arab. ittifák), protože způsob (použito arab. slova „menhedž“) selef není nic, nežli Pravda (arab. hakk).”[3]
Imám az-Zahebí (z. r. 748 hidžry), Alláh mu budiž Milostiv, pravil: „Autenticky je tradováno od ad-Dárekutního, že řekl: Není pro mne nic odpornějšího, než ‘ilmu l-kelám[4]. Říkám: Nikdy neupadl do ‘ilmu l-kelám, ani do argumentace. Spíše byl selefí (tj. následovník selef).”[5]
As-Sem’ání (z. r. 562 hidžry), vysvětlil: „Označení „selefí“ označuje toho, kdo se připisuje selef a následuje jejich cestu v tom, co se k nim vztahuje.“[6]  
lbnu l-Asír (z. r. 630 hidžry)komentoval tato as-Sem’áního slova: „A Skupina[7] byla známá tímto svým označením.“[8] Tedy označení selefí a připisování sebe k němu, bylo známo i za časů i,máma as-Sem’áního a patrně i před ním.


[1] Viz Al-Hudždža fí Bejáni l-Mahadždža,1/364.
[2] Uvádí as-Sujútí v Sawnu l-Mantak we l-Kelám, str. 32.
[3] Viz Medžmú’u l-Fetawá´, 4/149.                                       
[4] Inovativní spekulativní teologická rétorika, někdy též označováno jako „islámská filozofie.“
[5] Viz Sijar, 16/457.
[6] Viz al-Insáb, 3/273.
[7] Tj. správná, zachráněná skupina.
[8] Viz al-Lubáb fí Tehzíbu l-lnsáb, 2/162.