Deset rad jak zůstat neochvějný i v nejtěžších chvílích života podle Ibnu l-Kajjima

man in black shorts climbing brown rock formation during daytime

K tomu, aby sis zachoval neochvějnost, trpělivost a pevnou víru i v nejtěžších okamžicích svého života, tváří v tvář těm nejzávažnějším zkouškám a nejtěžším ranám osudu, ti dopomůže poznat, pochopit a uvědomit si následujících deset věcí:

1. Nepopsatelnou velikost odměny, kterou Alláh přislíbil trpělivým.

2. Skutečnost, že díky každé pohromě, která tě postihne, jsou ti smazávány hříchy.

3. Skutečnost, že každá pohroma, která tě postihne, ti byla už dávno předepsána a předurčena Vznešeným Alláhem a není nic, co by toto předurčení změnilo.


K tomu, aby sis zachoval neochvějnost, trpělivost a pevnou víru i v nejtěžších okamžicích svého života, tváří v tvář těm nejzávažnějším zkouškám a nejtěžším ranám osudu, ti dopomůže poznat, pochopit a uvědomit si následujících deset věcí:

1. Nepopsatelnou velikost odměny, kterou Alláh přislíbil trpělivým.

2. Skutečnost, že díky každé pohromě, která tě postihne, jsou ti smazávány hříchy.

3. Skutečnost, že každá pohroma, která tě postihne, ti byla už dávno předepsána a předurčena Vznešeným Alláhem a není nic, co by toto předurčení změnilo.

4. Alláh na tebe klade i tváří v tvář těmto kalamitám určité své nároky. Vyplň je.

5. Aktivní úlohu v tom, co tě postihlo, hrají tvoje hříchy. Proto pros o odpuštění. 

6. Alláha potěší, pokud tváří v tvář i takovým nepříjemnostem prokážeš svou trpělivost.

7. Tato pohroma je jako hořká medicína, kterou ti Alláh předepsal, aby tě vyléčil. 

8. A tato pohroma jakožto lék od Alláha nakonec skutečně přinese i tvé uzdravení.

9. Tyto rány osudu nepřicházejí proto, aby tě zničily, ale naopak proto, aby tě posílily, abys ukázal, co v tobě je, nakolik upřímný a nakolik neochvějný opravdu jsi.

10. Každá situace s sebou nese jistý specifický druh uctívání, který je v daném momentu předepsán. Pohromy a kalamity nejsou výjimkou. Poznej tyto zvláštní způsoby uctívání, abys je mohl praktikovat. A setrvale uctívej svého Pána za všech okolností.

Autor: imám Šemsuddín Muhammed ibnu l-Kajjim al-Džewzíja

Zdroj: kniha Taríku hidžretejn, str. 600-604, redakčně zkráceno a zestručněno.