Dnes po západu slunce je inšAlláh nejpravděpodobnější datum Noci úradku

Logo XXL

Podle nejrozšířenějšího názoru je dnes v noci největší pravděpodobnost, že právě dnes v noci nastane Noc úradku (ليلة القدر lejletu l-kadr).

Podle nejrozšířenějšího názoru je dnes v noci největší pravděpodobnost, že právě dnes v noci nastane Noc úradku (ليلة القدر lejletu l-kadr).

To se opírá o hadís Ubejje ibn Ka’b, který se odvolával i na svědectví ‘Abdulláha ibn Mes’úda a přísahal:

وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُهَا وَأَكْثَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ

Při Alláhu, vím o Noci úradku a jsem si skoro jist, že je to noc, kterou nám Posel Božíصلى الله عليه وسلم přikázal strávit v modlitbách – a to je sedmadvacátá noc.[1] 

Přinášíme vám několik tipů, jak ji maximálně využít.

1. Utřiďte si v hlavě, nebo si udělejte seznam, za co všechno chcete Alláha prosit ve své prosbě (arab. دعاء du’á).

2. Pomodlete se večerní modlitbu العشاء ‘išá společně v mešitě spolu s imámem. Je to jako modlit se polovinu celé noci.

3. Modlete se celou ramadánskou modlitbu التراويح teráwíh za imámem a neodcházejte během ní! Získejte tím odměnu jako za celou noc modlitby. Právě zde je třeba hledat požehnání lejletu l-kadr.

4. Pokud můžete a máte tu možnost, neoddělujte modlitbu teráwíh a modlitbu التهجد tehedždžud (قيام الليل kijámu l-lejl) od sebe vysedáváním s přáteli apod., modlete se nepřetržitě celou noc nejlépe za imámem, případně i sami. Je to autentičtější podle Sunny.

5. Po celý zbytek času až do fadžru proste Alláha o cokoli chcete.

6. Ve volných chvílích, které vám zbudou, dávejte milodar, recitujte Korán a vzpomínejte Alláha.

7. Opakujte du’á tradovanou pro lejletu l-kadr: اللهم إنك عفو تحب العو فاعف عني Alláhumme inneke ‘afúwwun tuhibbu l-‘afwe fe’fu ‘anní – Ó Alláhu, ty jsi Promíjející, miluješ promíjet, tak mi promiň.

8. Na suhúr snězte jen něco lehkého a rychlého, aby vám zůstalo co nejvíce času pro du’á.

9. Modlete se ranní modlitbuالفجر fedžr společně v mešitě za imámem, tím získáte opět odměnu jako byste se modlili celou noc.

10. Zůstaňte vzhůru a vzpomínejte Alláha až do svítání, až slunce vystoupá na nebesa, pomodlete se dopolední nepovinnou modlitbu الضحى duhá a poté ulehněte ke spánku, abyste načerpali síly k dalšímu uctívání v den, který bude inšalláh následovat a tím ještě zvýšili svou odměnu.

____________________________________________________

[1] Zaznamenali Muslim v Sahíhu, hadís č. 762; Abú Dáwúd v Sunenu, hadís č. 1378, sahíh podle al-Albáního; at-Tirmizí v Sunenu,
hadísy č. 793, jako hasan sahíh a č. 3351 jako sahíh. Toto potvrzuje i
Mu’áwíjja s odvoláním na Proroka صلى الله  عليه وسلم, jak uvádí Abú
Dáwúd v Sunenu, hadís č. 1386.