Dvě otázky o modlitbě

Logo XXL
OTÁZKA: Mám dvě otázky na modlitbu. Co je to sutra? Je možné modlit se v botech nebo v ponožkách, nebo člověk musí být bos?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Mám dvě otázky na modlitbu. Co je to sutra? Je možné modlit se v botech nebo v ponožkách, nebo člověk musí být bos?

ODPOVĚĎ:

Sutra je předmět vhodné velikosti, který modlící se má klást před sebe, aby vymezil prostor, kde se modlí a kam mu nikdo nemá vstupovat. Postavit před sebe sutru je doporučený akt, obzvláště v situacích, kdy je člověk nucen modlit se na nepřehledném místě, nebo by mohl křížit cestu kolemjdoucím, pokud by netušili, kde končí prostor, na kterém se modlí. [1]

Šejch al-‘Usejmín v odpovědi na otázku, jak veliká má sutra být, odpověděl:
Nejlepší sutra, kterou před sebe může člověk, když se modlí, položit, je vysoká asi jako zadní část sedla, asi dvě třetiny lokte. Pokud je menší, ani to nevadí, dokonce i kdyby to bylo jen něco velikosti šípu nebo hole, postačí to.[2]

Modlit se v botech nebo ponožkách je dovoleno, na základě hadísu Awse ibn Sábita al-Ansárího رضي الله عنه, že Posel Boží صلى الله عليه السلام pravil:

خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ

Odlište se od židů a křesťanů, oni se nemodlí v botách ani v ponožkách.[3]

Je zaznamenáno, že v botách či ponožkách se modlil i Posel Boží صلى الله عليه السلام samotný. [4]

_________________________________________________________

[1]
Více informací zde: http://e-islam.cz/content/vysv%C4%9Btlen%C3%AD-had%C3%ADsu-o-vymezen%C3%AD-modlitebn%C3%ADho-prostoru .

[2] Viz Medžmú’u l-fetáwá, 13/326.

[3] Zaznamenal Abú Dáwúd v Sunenu, hadís č. 652.

[4] Hadís o tom viz například u Ibn Mádži v Sunenu, hadís č. 1092, na autoritu ‘Abdulláha ibn Mes’úda رضي الله عنه.