Fetwa odsuzující teroristické útoky v londýnské hromadné dopravě

Logo XXL

Mnozí lidé v mém okolí se častokrát ptají na islámskou pozici vůči tzv. "islámskému terorizmu", neboli vůči útokům na civilní cíle, které provádí určité skupiny lidí zaštiťující se islámem. Tyto činy mnohdy vedou k obvinění muslimů, že je ideologicky podporují a schvalují. Namítá se, že nikdo z oficiálních autorit, islámských učenců, je neodsoudil.

Mnozí lidé v mém okolí se častokrát ptají na islámskou pozici vůči tzv. "islámskému terorizmu", neboli vůči útokům na civilní cíle, které provádí určité skupiny lidí zaštiťující se islámem. Tyto činy mnohdy vedou k obvinění muslimů, že je ideologicky podporují a schvalují. Namítá se, že nikdo z oficiálních autorit, islámských učenců, je neodsoudil. Následující fetwa (náboženský výnos) ohledně londýnských bombových atentátů, vydaná Britským muslimským fórem se schválením 500 předních učenců, imámů a kleriků z celé Velké Británie, svědčí o opaku.

(…)
Chtěli bychom vyjádřit naši upřímnou soustrast rodinám obětí londýnských útoků. Modlíme se za brzké uzdravení všech, kteří se zotavují z následků zranění .

Existuje mnoho důležitých otázek, které se po londýnském bombovém útoku vynořili na povrch. Jedna od nejdůležitějších je:"Co o tom hlásá islám". Muslimští učenci, klerikové a imámové z celého Spojeného Království byli požádáni o vydání tohoto oprávněného náboženského výnosu, aby na tuto otázku odpověděli. Tak si mohou být muslimové i nemuslimové jisti ohledně toho, jaké je stanovicko islámu ohledně takových problémů.

V zastoupení více než 500 kleriků, učenců a imámů Britského Muslimského fóra vydáváme následující náboženský výnos:

Islám přísně, jasně a výrazně odsuzuje použití násilí a maření neviných životů. V islámu nemá žádné místo, omluvu ani ospravedlnění extremizmus, fanatizmus a terorizmus. Sebevražedné bombové atentáty, yraňující a zabíjející neviné lidi v Londýně jsou v islámu jednoznačně HARÁM – jasně a vehementně zakázany. Ti, kdo v Londýně spáchali tyto barbarské činy jsou zločinci a ne mučedníci. Takové činy, jako byly ty v Londýně, jsou zločiny proti vší humanitě a lidstvu a protiví se učení islámu.

Ve Svatém Koránu se říká: "ten, jenž zabije jednoho člověka…, jako by zabil lidstvo veškeré. Ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré." (el-Maida:32)

Islám učí starat se a být zodpověden za všechna Boží stvoření, nejen za lidstvo. Prorok Islámu, mír a požehnání Boží s ním, byl popsán jako "Milosrdenství těmto slovům", řekl:

"Všechna stvoření jsou rodinou Alláha a ta osoba, která se stará a je zodpovědná za svoji rodinu je mu nejdražší"

Islámská pozice je jasná a nespochybnitelná. Vražda jediné duše je vraždou celého lidstva. Ten, který neprokazuje respekt vůči lidskému životu je nepřítelem lidstva.

Modlíme se za porážku extremizmu a terorizmu ve světě.

Modlíme se za mír, pořádek bezpečnost a harmonii vítězící v multikulturní Velké Británii.