Fetwa: Povinnosti muslimů po útocích v Bruselu

Logo XXL

OTÁZKA: Jaké jsou povinnosti muslimů žijících v západním světě, obzvláště po incidentech, ke kterým došlo v Belgii, totiž po útocích bombami a zabíjení nevinných lidí?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Jaké jsou povinnosti muslimů žijících v západním světě, obzvláště po incidentech, ke kterým došlo v Belgii, totiž po útocích bombami a zabíjení nevinných lidí?

ODPOVĚĎ:

Povinností muslima, ať už se bude nacházet kdekoli, je usilovně se snažit vůbec nikomu neubližovat, nejvíce jak jen to dokáže. 

Navíc by měli muslimové publikovat prohlášení, ve kterých se zříkají činů těch, kteří v Belgii působili zkázu. Tyto činy, bombové útoky a zabíjení nevinných lidí, jsou něco, co islámská legislativa jednoznačně a nejpřísněji zakazuje. Skutek, při kterém muslim zabije civilisty, tedy lidi, kteří se nijak nezapojují do ozbrojených bojových akcí, s vírou, že za to získá odměnu, je špatný. Toto, až ho bude soudit Alláh, mu přinese jedině hřích.

Alláh předepsal dokonalou mravnost ve všem, učinil ji povinností a přikázal vám chovat se bezúhonně ve všech ohledech za všech okolností. Proto je povinností každého, aby se maximálně snažil být ctnostným a bezúhonným.

Odpovídal: šejch Sálih al-Luhajdán (nar. 1931),  člen Rady starších učenců od jejího založení v roce 1971 a do roku 2009 předseda Nejvyšší soudní rady v Rijádu, KSA. 

Zdroj: Otázku položili Mustafa George a ‘Abdulláh Lahmámí za kolektiv www.islamagainstextremism.com