Hadís o modlitbě dvojice mužů a čtrnáct předpisů z něj

Logo XXL

Muslim uvádí od ‘Abdulláha ibn ‘Abbáse رضي الله عنهما, že vypověděl: „Jednou jsem přespal u své tety Mejmúny. Posel Boží صلى الله عليه و سلم se v noci probudil, vstal, vykonal rituální očistu a začal se modlit. Vstal jsem také, vykonal jsem očistu tak, jako i on a postavil jsem se vedle něho zleva.

Muslim uvádí od ‘Abdulláha ibn ‘Abbáse رضي الله عنهما, že vypověděl: „Jednou jsem přespal u své tety Mejmúny. Posel Boží صلى الله عليه و سلم se v noci probudil, vstal, vykonal rituální očistu a začal se modlit. Vstal jsem také, vykonal jsem očistu tak, jako i on a postavil jsem se vedle něho zleva. On mne vzal za ruku (podle at-Tirmizího verze „za hlavu[1]) a přetáhl mne (podle al-Buchárího podání „za svými zády[2]) napravo od sebe.[3]

Na základě tohoto hadísu vyvodil známý šáfi’ovský fakíh al-‘Imrání [4] těchto čtrnáct předpisů:

1. Pokud se spolu s imámem modlí ještě další muž, musí se postavit po jeho pravém boku.

2. I pokud by se spletl a stál nalevo, jeho modlitba by byla platná, protože Prorok صلى الله عليه و سلم nenařídil Ibn ‘Abbásovi opakovat tu část modlitby, kterou se modlil nalevo.

3. Pokud by se někdo postavil nalevo, není povinen vykonat nápravnou sedždu při zapomenutí.

4. Pokud se člověk splete a postaví se nalevo, má povinnost přejít napravo.

5. Pokud modlící se nepřejde napravo sám, přesune ho napravo imám.

6. Přesunuje ho pravou a nikoli levou rukou.

7. Přesunuje ho za svými zády a nikoli před sebou.

8. Mluvit v modlitbě je zakázáno, byť by šlo i o nepovinnou modlitbu, jako je modlitba v hluboké noci.

9. Nepovinnou modlitbu je dovoleno modlit se i ve skupině.

10. Malé pohyby, jako například tyto Prorokovy صلى الله عليه و سلم nijak modlitbu nenarušují.

11. Pár kroků při modlitbě, jako kroky Ibn ‘Abbásovy, nenarušují modlitbu.

12. Dítě stojí v modlitbě stejně jako dospělý muž, protože Ibn ‘Abbás byl v této době ještě malý chlapec.

13. Přemísťuje se modlící se a nikoli imám.

14. Přejít před modlícím se je zavrženíhodné a proto Prorok صلى الله عليه و سلم přemístil Ibn ‘Abbáse zezadu a nikoli zepředu.

_____________________________________________

[1] Zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 232 jako hasan sahíh.

[2] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 726.

[3] Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 763.

[4] Viz dílo al-Beján, 2/424.