Ibnu l-Kajjím al-Džewzíjja: čtyři úrovně, které zmiňuje súra al-'Asr

Logo XXL

Vznešený Alláh pravil:

Vznešený Alláh pravil:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
Při osudu! Věru že člověk spěje v záhubu! Kromě těch, kdož uvěřili a zbožné skutky konali a vzájemně se k pravdě a neochvějnosti nabádali. (‘Asr:1-3)
 
Imám aš-Šáfi’í, budiž mu Alláh milostiv, pravil: „Kdyby se všichni lidé hluboce zamysleli nad touto súrou, věru by jim to postačilo.
 
Vysvětlením toho je, že tato súra obsahuje čtyři úrovně, jejichž obsáhnutím může člověk dosáhnout té nejvyšší mety, které vůbec dosáhnout lze.
 
První úrovní je poznat pravdu. Druhou úrovní je podle této pravdy také jednat, konat v souladu s ní. Třetí úrovní je tuto pravdu také vyučovat pro ty, kterým její pochopení schází. Čtvrtou úrovní je být vytrvalý, neochvějný a trpělivý v poznávání této pravdy, v následování této pravdy činem, který je dle ní a s ní v souladu a ve vyučování dalších této pravdě.
 
Vznešený Alláh tyto čtyři úrovně zmiňuje v této súře. V ní Alláh přísahá při العصر al-‘asr , což je ubíhající čas, osud či odpoledne.
Říká, že vše spěje ke zkáze, kromě těch, kteří uvěříli, konali zbožné a dobré činy, kteří znají pravdu a kteří pravdu dosvědčují. Toto je jedna úroveň.
Konají zbožné a dobré činy v souladu s tím, co znají z pravdy. Toto je další úroveň.
Toto konání také doporučují a vybízejí k němu lidi okolo sebe, učí je a vedou k témuž. Toto je třetí úroveň.
Vybízí k neochvějnosti, jsou trpělivými následovníky pravdy a apelují na ostatní, aby byli rovněž takto trpěliví, neochvějní a vytrvalí. A toto je čtvrtá úroveň.
 
Tímto je dosaženo úplnosti. Věru úplnost pak spočívá v tom, že člověku samotnému nic nechybí a navíc činí úplnými i ostatní okolo sebe. Jeho úplnost pak spočívá v usměrňování jeho dvou sil – síly jeho znalosti a síly jeho činů. Usměrnění síly jeho znalosti se děje vírou a usměrnění jeho činů se děje konáním dobrých skutků, ve vedení ostatních mimo sebe k úplnosti, ve studiu nauky a vytrvalosti v něm, v trpělivém hledání nauky a vykonáváním dobrých a zbožných činů.
 
Tedy tato súra, navzdory tomu, jak je krátká, je jednou z nejobsažnějších koránských súr, kvůli dobru, které v sobě ukrývá, zadíváme-li se na ni ze všech možných úhlů.
 
Chvála budiž Alláhu, Který učinil tento Korán dostačujícím objasněním všeho, lékem na každou chorobu a vedením ke všemu, co jest dobrem.
Všechna chvála budiž Alláhu, požehnání Jeho a mír poslednímu Božímu Poslu Muhammedovi, jeho rodině, společníkům a všem, kteří následují jeho vedení.
 
 
Autor: imám Ibnu l-Kajjím al-Džewzíjja.
Zdroj: Miftáhu dári s-se’áda, 1/238.