Inovace návštěvy Medíny a Jeruzaléma

Logo XXL

Dále pohovoříme o inovacích spojených s návštěvou Prorokovy صلى الله عليه و سلم mešity a mešity al-Aksá, nechť ji Alláh brzy vrátí do rukou muslimů. Je Sunnou navštívit je a je s nimi spojena odměna. Lidé tato místa navštěvují většinou před, nebo po vykonání hadždže. Mnozí z nich i zde zabředávají do četných inovací, které jsou učencům dobře známy.

Dále pohovoříme o inovacích spojených s návštěvou Prorokovy صلى الله عليه و سلم mešity a mešity al-Aksá, nechť ji Alláh brzy vrátí do rukou muslimů. Je Sunnou navštívit je a je s nimi spojena odměna. Lidé tato místa navštěvují většinou před, nebo po vykonání hadždže. Mnozí z nich i zde zabředávají do četných inovací, které jsou učencům dobře známy. Proto je dle mého soudu důležité vzpomenout i je:

Inovace návštěvy Medíny
 
132. Úmysl navštívit nikoli mešitu, ale konkrétně Prorokův صلى الله عليه و سلم hrob.
133. Požadovat od poutníků pozdrav proroka ve jménu dotyčné osoby.
134. Koupel specificky kvůli návštěvě Medíny.
135. Pronést specifickou prosbu před vstupu do Medíny
136. Specifická prosba v okamžiku vstupu do Medíny
137. Zdržovat se u Prorokova صلى الله عليه و سلم hrobu namísto v jeho mešitě.
138. Nejprve navštívit hrob a teprve potom se pomodlit.
139. Se zbožnou úctou položit pravou ruku na levou, jako v modlitbě, čelem obrácený ne ke kible, ale k hrobu, vždy při příchodu i při odchodu z mešity.
140. Prosit obrácený ke hrobu.
141. Prosit u hrobu Proroka صلى الله عليه و سلم  a čekat, že on osobně splní prosbu.
142. Hledat přiblížení se k Alláhu prostřednictvím vzývání Proroka صلى الله عليه و سلم .
143. Prosit Proroka صلى الله عليه و سلم o přímluvu a věřit že je na tomto světě.
144. Věřit, že Prorok صلى الله عليه و سلم zná předem vaše přání a prosby.
145. Věřit, že Prorok صلى الله عليه و سلم  v hrobě není mrtvý a že dohlíží na svou ummu a ví o každém jejím hnutí.
146. Prostrkování rukou mřížemi okolo místnosti s Prorokovým صلى الله عليه و سلم  hrobem ve snaze získat požehnání. Přísahat při Prorokově صلى الله عليه و سلم hrobu.
147. Líbat hrobku a dotýkat se toho, co ji obklopuje.
148. Dodržovat jediný stanovený způsob návštěvy, pozdravu a jedinou stanovenou prosbu při návštěvě hrobu Proroka صلى الله عليه و سلم  a jeho dvou společníků رضي الله عنهما.
149. Modlit se směrem ke hrobce.
150. Vysedávat při hrobu a pronášet tam specifické zikry.
151. Přicházet ke hrobu po každé modlitbě.
152. Praxe některých Medíňanů přijít ke hrobu vždy po vstupu a před opuštěním mešity.
153. Zdvihat hlas a po modlitbě provolávat: „Mír s tebou, ó Posle Boží!“
154. Hledat požehnání v dešťové vodě, která stéká po střeše zelené kopule nad Prorokovou صلى الله عليه و سلم hrobkou.
155. Hledat Boží blízkost pojídáním datlí Sajhán v Rewdě, která se nachází mezi kazatelnou a hrobkou.
156. Stříhání si praménku vlasů a prohazování ho do velkého svícnu nedaleko Prorokovy صلى الله عليه و سلم hrobky.
157. Otírání dvou kmenů palem, které byly umístěny v mešitě západně od kazatelny.
158. Trvat na modlitbě v původní části mešity mimo rozšířené a upravované části, do kterých patří i první řady.
159. Trvat na celotýdenním pobytu v Medíně, aby se člověk v Prorokově mešitě pomodlil společně čtyřicet modliteb, s vírou, že toto jej očistí od pokrytectví a spasí před ohněm.
160. Hleat odměnu v jiných mešitách v Medíně, kromě Prorokovy صلى الله عليه و سلم  a mešity Kubá.
161. Společná prosba nedaleko Prorokovy صلى الله عليه و سلم hrobky.
162. Navštěvovat hřbitov Bákí‘ každý den a trvat na modlitbě ve Fátimině رضي الهه عنها mešitě.
163. Trvat na návštěvě mučedníků od Uhudu nutně ve čtvrtek.
164. Věšet na železnou ohradu okolo kousky papíru.
165. Hledat požehnání prostřednictvím koupele v nádrži, která bývala vedle hrobů.
166. Vycházet z Prorokovy صلى الله عليه و سلم mešity pozpátku.
 
Inovace u al-Aksá
 
167. Navštívit Jeruzalém u příležitosti hadždže a věřit, že učiní hadždž svatým.
168. Obcházet Skalní Dóm jako Ka‘bu.
169. Dotýkat se Dómu, otírat ho, líbat apod. Porážet u něj obětiny, navštěvovat jej v noci na den ‘Arefát, apod.
170. Věřit, že ve skále je otisk šlépějí Proroka صلى الله عليه و سلم  a stopa po jeho turbanu, přičemž někteří smýšlejí, že se jedná o stopu Boží.
171. Navštěvovat místo, o kterém se tvrdí, že se v něm nachází kolébka ‘Ísá, mír s ním.
172. Věřit, že se na al-Aksá nachází Sirát a váhy, kterými se budou v Soudný den vážit skutky. Víra, že lidé Ráje a lidé Pekla budou od sebe odděleni východní stěnou mešity.
173. Uctívání skály, u které byl údajně přivázaný al-Burák.
174. Modlitba u hrobu Ibráhíma, mír s ním.
175. Shromáždění na al-Aksá u příležitosti hadždže, provázené zpěvem hrou na deff.[1]
 
Autor: šejch Muhammed Násiruddín al-Albání
Zdroj: AbdurRahman.org, redakčně upraveno


[1] Bicí hudební nástroj, zvláštní druh bubínku z dřevěného kruhu a koženého pokryvu z jedné strany.