Jak se lze distancovat od sekty novodobých cháridžovců

green grass field and mountains under white clouds and blue sky during daytime

OTÁZKA: Jak se může muslim distancovat od činů cháridžovců (z organizace Dá’iš/ISIS a dalších jim podobných) na západě?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Jak se může muslim distancovat od činů cháridžovců (z organizace Dá’iš/ISIS a dalších jim podobných) na západě?

ODPOVĚĎ:

Dokud se muslim drží správné islámské víry a způsobů následovníků Sunny a společenství muslimů, s dovolením Božím se zajisté také distancuje a zříká všech těch, kteří zabředli do hereze a inovací, ať už se jedná o cháridžovce či jiné skupiny mimo ně, protože osobnost cháridžovců je osobností známou v psychologii jako osobnost psychopatická, což je osobnost, která se vyznačuje nepřátelstvím vůči svému okolí a odmítáním společnosti i těch, kteří se nacházejí v bezprostředním okolí daného jedince.

Dokud se muslim drží pravého učení islámu a ozdobí se islámskými způsoby chování, islámským soucitem a islámskou moudrostí, potud, s dovolením Božím, bude velmi daleko a nebude se podobat na cháridžovce a proto ani nebude mít potřebu se od nich nijak zvlášť distancovat. Není pochyb, že islámský charakter a způsoby mu zabrání v tom, aby se v čemkoli podobal heretikům a následoval způsoby zbloudilých uskupení, zejména cháridžovců a těch, kteří se ubírají podobným směrem. Každý muslim, který pobývá v zemích pod nemuslimskou vládou na Západě si musí být vědom, že je vyslancem islámu. Reprezentuje islám svými způsoby, svým charakterem a svým jednáním vůči ostatním. Proto pokud bude následovat islámské způsoby a islámskou morálku, poskytne ostatním o islámu dobrý obraz a současně tento jeho osobní obraz bude dostatečně svědčit o tom, že se distancuje od cháridžovců a jejich povahy.

Ba co více, pokud se dozví o nějaké mešitě, která k nim patří, měl by se jí vyhýbat. Měl by se naučit rozpoznávat setkání, která propagují jejich ideje a nesmí na nich být přítomen. Pokud se dozví dokonce i o tom, že cháridžovci nosí specifický typ oblečení, neměl by takové oblečení nosit, aby se v ničem nepodobal heretikům a zbloudilým uskupením. Muslim sám sebe nesmí vystavit podezřelým okolnostem a situacím, které by ho přivedly do nepříjemností.

Prosím Alláha za nás i za vás i za všechny, kteří toto poslouchají, aby nás uchránil veškerého zla.

Odpovídal: šejch Muhammed Bázmúl

Zdroj: audiozáznam pořízený kolektivem mešity Mesdžidu Dáru s-sunna, viz <http://safeyoutube.net/w/WK7c> [k 26. I. 2018].