Jak zůstat pevným ve víře – rada šejcha al-Fewzána mládeži

Logo XXL
OTÁZKA: Co by šejch poradil mladým lidem na začátku jejich cesty, aby zůstali pevní a neochvějní v konání dobra?
 
ODPOVĚĎ:
 

OTÁZKA: Co by šejch poradil mladým lidem na začátku jejich cesty, aby zůstali pevní a neochvějní v konání dobra?
 
ODPOVĚĎ:
 
Musejí zůstat v těsném sepětí s nositeli nauky, hledat nauku, vzdělávat se ve školách a institucích stejně tak, jako před šejchy v mešitách. Měli by usilovat a snažit se být přítomni v naučných kroužcích v mešitách, vedených hledači znalostí. To je to, co bych mladým muslimům poradil.
 
Také je varuji před rozdělením, zlými společníky, pochybnými cestami a výlety, pochybnými soustředěními a způsoby trávení volného času apod. Neměli by se stýkat s nikým, kromě dobrých lidí, pevných a neochvějných v poslušnosti vůči Alláhu a neměli by vysedávat s nikým, kromě s lidmi dobra.
 
 
Odpovídal: šejch Sálih al-Fewzán
Zdroj: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14511.