Jaký plyne užitek z poznání zcestných herezí?

Logo XXL

OTÁZKA: Jaký je užitek pro hledače znalosti, bude-li se učit o zbloudilých sektách, jako je mu’tezila, džehmíjja a cháridža, když už neexistují v dnešní době?
 
ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Jaký je užitek pro hledače znalosti, bude-li se učit o zbloudilých sektách, jako je mu’tezila, džehmíjja a cháridža, když už neexistují v dnešní době?
 
ODPOVĚĎ:
Učení se o zbloudilých sektách je i v naší době užitečné, např. abychom pochopili základ jejich zcestných pozic a důvod proč jejich učení odmítnout, kdykoli jej nalezneme. A jejich učení ve skutečnosti existují i nadále. Prohlášení tazatele o jejich dnešní neexistenci vyplývá pouze z jeho znalosti. Avšak to, co je známo nám a nejen nám, kdokoli se věnuje záležitostem těchto sekt, ví, že jejich myšlenky a učení stále existují a oni jsou takto aktivní v propagaci svého poselství. Proto je zde stále imperativ studovat tyto názory a pohledy, abychom rozpoznali jejich faleš a znali pravdu, na které stojíme a odvrhli ty, kteří se s námi v ní rozejdou.
 
Pramen: šejch Ibn ‘Usejmín, Kitábu l-‘Ilm, str.128, otázka č. 25
Zdroj: www.fatwa-online.com