Je možno používat pangamín a kombuchu?

clear glass container

OTÁZKA: Je v islámu povolen kvasnicový výtažek PANGAMIN a “houba” KOMBUCHA?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Je v islámu povolen kvasnicový výtažek PANGAMIN a “houba” KOMBUCHA?

ODPOVĚĎ:
Děkujeme za podnětný dotaz. Islámským principem v podobných otázkách je stanovisko Posla Božího صلى الله عليه وسلم vyjádřené v mnoha autentických hadísech, tj. že:
1. خمر chamr (víno, alkohol) je všechno, co opíjí;
2. cokoli opíjí ve velkém množství, je zakázáno i v malém.

Pokud jde o kvasnice, jedná se o živé, jednobuněčné organismy, které svou činností přeměňují cukry na alkohol a z tohoto procesu získávají energii. Sám proces je nijak nemění, ale jsou to ony, bez nichž není taková reakce myslitelná. Kvasinky samy, ani jejich součásti, nijak neopíjejí a nemění stav lidského vědomí. Proto je můžeme považovat za povolené.

Co se týče kombuchy, existují dva typy této “houby” (jde ve skutečnosti o rosolovitou kolonii kvasinek a bakterií), jedna roste v mléce a způsobuje specifický druh mléčného kvašení, kdy je mléčný cukr měněn na různé kyseliny. Alkohol v tomto procesu vůbec nevystupuje, tj. uvažovat o zákazu je zcela z obliga.

Co se týče čajové kombuchy, zde skutečně dochází k přeměně cukru na alkohol a alkohol sám se přidává do směsi při zakládání kultury. Přihlédneme-li k těmto okolnostem, musíme prohlásit takový nápoj za harám (tj. zakázaný).

A Alláh je Nejznalejší.