Je předepsán půst také 11. den Muharramu?

Logo XXL

OTÁZKA: Je možné se postit spolu s dnem ‘Ášúrá také 11. muharram? 

ODPOVĚĎ:

Podle názoru velké většiny učenců klasických i moderních to možné je.

OTÁZKA: Je možné se postit spolu s dnem ‘Ášúrá také 11. muharram? 

ODPOVĚĎ:

Podle názoru velké většiny učenců klasických i moderních to možné je.

Toto se opírá o hadís ‘Abdulláha ibn ‘Abbáse رضي الله عنه, kde Posel Boží صلى الله عليه و سلم praví:

صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ , وَخَالِفُوا الْيَهُودَ , صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا , أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا.

Postěte se den ‘Ášúrá (10. den) a odlišujte se od židů – postěte se také den před ním či den po něm.[1]

Al-Háfiz Ibn Hadžer al-‘Askallání pravil:

Půst v den ‘Ášúrá má tři úrovně: Nejnižší je postit se jen samotný den ‘Ášúrá´, vyšší je postit se spolu s ním i 9. den a nejvyšší postit se i 11. A Alláh ví nejlépe.[2]

Ibnu l-Kajjím al-Džewzíja pravil:

Co se půstu v den ‘Ášúrá´ týče, má tři úrovně. Nejvyšší je postit se také den před a den po ní. Potom následuje půst 9. a 10. dne, podle většiny hadísů. A nakonec je půst jen 10. dne.[3]

Z moderních učenců toto stanovisko zastávali šejchové Ibn Báz [4] a al-‘Usejmín. [5]

Šejch ‘Ubejd al-Džábirí naopak smýšlí, že nejlepší je postit se jen 9. a 10. s tím, že pro půst (také) 11. dne muharramu neexistuje ze Sunny žádný důkaz, protože Ibn Chuzejmovo podání je podle al-Albáního slabé, kvůli vypravěči Ibn Abí Lejlá, jenž neměl příliš dobrou paměť. V takovém případě by mohlo odporovat autentičtějšímu podání

Od Ibn ‘Abbáse se ohledně ‘Ášúrá´ dochovala slova: „Odlište se od židů a postěte se devátý a desátý,[6] aniž by vzpomenul i jedenáctý den tohoto měsíce.

V každém případě ovšem Prorok صلى الله عليه و سلم povzbuzoval k půstu v měsíci muharramu [7] všeobecně, takže ani případná slabost výše uváděného hadísu, konkrétně zmiňujícího 11. den, by nemusela nutně být překážkou.

A Alláh ví nejlépe.

__________________________________________

[1] Zaznamenal Ibn Chuzejma v Sahíhu, hadís č. 2095.

[2] Viz Fethu l-Bárí, 4/246.

[3] Viz Zádu l-me’ád, 2/72.

[4] Viz Fetáwá núru ‘ale d-derb, 16/357.

[5] Viz Šerhu l-mumti’, 6/468.

[6] Zaznamenal ‘Abdurrezzák v al-Musannefu, 4/287, podání č. 7839 jako mewkúf.

[7] Viz Muslim v Sahíhu, hadís č. 1163.