Jediná krátká súra, která je rovna třetině celého Koránu

man in white dress shirt holding black and yellow book

Vznešený Alláh pravil:

قُلْ هُوَ ٱللَّـهُ أَحَدٌ ٱللَّـهُ ٱلصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ

Rci: „On Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.“ (Ichlás: 1-4)

Abu d-Derdá, Abú Hurejra, ‘Áiša a další ضي الله عنهم vyprávěli, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

Vznešený Alláh pravil:

قُلْ هُوَ ٱللَّـهُ أَحَدٌ ٱللَّـهُ ٱلصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ

Rci: „On Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.“ (Ichlás: 1-4)

Abu d-Derdá, Abú Hurejra, ‘Áiša a další ضي الله عنهم vyprávěli, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

احْشِدُوا فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ!

Pojďte všichni sem, odrecituji vám teď celou třetinu Koránu!

Potom odrecitoval: „Rci: „On Bůh je jedinečný …“ a vešel do svého domu.

Někteří z nás, zatímco jsme čekali, co bude dál, řekli ostatním: „Možná mu náhle přišlo z nebes nějaké další zjevení a proto musel nečekaně odejít domů.“

Když se pak znovu objevil, přišel za námi a řekl:

إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ أَلاَ إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

Řekl jsem věru, že vám odrecituji třetinu celého Koránu. Zapamatujte si dobře, že tato súra je sama o sobě rovna jedné třetině celého Koránu.[1]

‘Abdulláh ibn Šakík uvádí od matky věřících ‘Áiše رضي الله عنها, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم se vždy před polední modlitbou modlíval čtyři rek’áty nepovinné modlitby a dva před odpolední modlitbou. Také ho slyšela, že říkával:

نعمتِ السورتان يقرأُ بهما في ركعتَينِ قبلَ الفجرِ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ و قُلْ يا أَيُّها الْكافِرُونَ.

Jsou dvě výjimečné súry, recitované během dvou rek’átů před povinnou modlitbou za úsvitu. Jsou to: „Rci: „On Bůh je jedinečný“ a „Rci: „Ó nevěřící.[2]

Ibn Tejmíja pravil:

Súra al-Ichlás, byť obsahuje jen málo slov, je rovna jedné třetině Koránu. To proto, že se týká tewhídu a verše týkající se tewhídu jsou obecně hodnotnější, než ty ostatní.[3]

‘Abdurrezzák al-Bedr pravil:

Alláh je největší! Jak ohromná je to hodnota! Věru v Koránu se nachází 361 180  písmen. Také se říká, že je v něm 323 015 písmen anebo že jich je 340 740 v celém Koránu, jak uvádí Ibn Kesír v předmluvě ke svému tefsíru. Buď jak buď, kdokoli odrecituje z Koránu byť i jediné písmeno, toho odměna se ihned zdesetinásobí, jak se uvádí v podání od ‘Abdulláha ibn Mes’úda رضي الله عنه. Kolik odměny člověk teprve získá, pokud odrecituje Korán celý?

Mějte na paměti, že třikrát odrecitovat súru al-Ichlás, která se vleze na jediný řádek psaného textu, je co do odměny rovno odrecitování celého Koránu! Alláh učinil hojné prostředky ke snadnému získání ohromného množství odměny!

Toto však neznamená, že člověku má stačit recitovat třikrát al-Ichlás a mít pocit, že z Koránu už nemusí recitovat nic dalšího. Naopak, naši zbožní předkové takové zjednodušené uvažování odsuzovali.[4]

__________________________________________________________________________________

[1] Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 811.

[2] Zaznamenali Ibn Mádža v Sunenu, hadís č. 1150; a Ahmed v Musnedu, hadís č. 26022. Jako sahíh ho doložil al-Albání v Silsiletu l-ahádísi s-sahíha, hadís č. 646.

[3] Viz Medžmú’u l-fetáwá, 17/190.

[4] Viz Fikhu l-ad’ijái we l-ezkár.