Jednota Boží – tewhíd

Logo XXL

 

 

Víra v Boha v islámu se odráží v osobité koncepci označované jako tewhíd – jedinečnost Boží. Z první poloviny vyznání víry – lá iláhe ille lláh, tj. není božstva kromě Boha, můžeme chápat, že víra v Boha obsahuje dvě věci:
1.      Potvrzení panování Božího a krásných přívlastků, Jeho vlastností a potvrzení práva na uctívání pouze Bohu.
2.      Negaci čehokoli tohoto u někoho jiného.
 
Koncepce tewhídu zahrnuje tři aspekty:
1.      Tewhídu r-rubúbíja – Jedinečnost v panování. Bůh je Pán, Vládce a Vlastník všeho a všech jak na světě tomto, tak i na onom.
2.      Tewhídu l-ulúhíja – Jedinečnost v božství. Jen On má právo být uctíván jako božstvo.
3.      Tewhídu l-ismá´i we s-sifa´át – Jedinečnost v přiznání Jeho krásných přívlastků a atributů (vlastností).
 
Někteří učenci shrnují tewhíd pouze na dvě oblasti:
1.      Tewhíd v poznání a potvrzení poznaného (teoretický tewhíd). Sem zahrnují tewhídu r-rubúbíja a tewhídu l-ismá´i we s-sife´át.
2.      Tewhíd úmyslu a hledání (praktický tewhíd), tedy tewhídu l-ulúhíja.