Kde jsou vládcové pozemští?

Logo XXL
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض

حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض
Vyprávěl nám Muhammed ibn Mukátil: „Zpravil nás Abdulláh od Júnusa a ten od Zuhrího, ten od Sa’ída ibn Musejjiba a ten od Abú Hurejry رضي الله عنه, který slyšel Proroka صلى الله عليه وسلم  říci: „Vznešený Alláh rozmáčkne zemi a svine nebesa Svou Pravicí a potom řekne: „Já jsem Vládce, kde jsou vládcové pozemští?[1]
 
Takto bude v Soudný den rozprášena pomíjivá moc vladařů vezdejšího světa, ať by byli sebemocnější. Alláh Svou mocí ponižuje zpupné a pyšné, Svou Velebností láme vaz drze se vychloubajícím, Svou Vládou ponižuje tyranské krutovládce, tříští jejich moc, rozptyluje jejich vojenskou sílu, boří jim paláce a trhá je na kusy.
Ibn Kajjím al-Džewzíjja tento hadís vykládá: „Tak jako dopadne ponížení na Jeho protivníky, tak i ti, kteří jsou Mu poslušní a pokorní, nabudou poct.[2]
 
Vznešený praví:
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
Již naplnil se obvyklý osud těch , kdož před vámi byli! Cestujte po zemi a pohleďte, jaký byl konec těch, kdož posly za lháře prohlašovali! Toto je jasné vysvětlení lidem i vedení a varování bohabojným. Neochabujte, nermuťte se, vždyť přece budete mít vrch, jste-li věřící! (Álu ‘Imrán:137-139)
 
Tomu, kdo listuje stránkami historie daleké i blízké minulosti je navýsost jasné, nakolik odpudivý je konec všech zlých a ničemných lidí. Odnese je čas:
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ
Ani nebesa, ani země nad nimi nezaplakaly a nebyl dán odklad jim (ad-Duchán:29)
 
Kdokoli čte o tom, jak skončili nespravedliví, dosvědčí pravdivost slov Božích:
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
A to zde jsou obydlí jejich zpustošená za to, že nespravedliví byli, a věru je v tom znamení lidem vědoucím. (Neml:51-52)


[1] Sahíhu l-Buchárí, hadís č. 6154; merfú‘ podání.

[2] Zádu l-Me’ád. 1/35.