Kdo je al-Mesíh ad-Dedždžál?

Logo XXL

OTÁZKA: Kdo je to ad-Dedždžál? Jakou úlohu sehraje? A proč se někdy označuje slovem mesiáš, když je lžiprorokem?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Kdo je to ad-Dedždžál? Jakou úlohu sehraje? A proč se někdy označuje slovem mesiáš, když je lžiprorokem?

ODPOVĚĎ:

Postava známá jako المسيح الدجال al-mesíh ad-Dedždžál je lžiprorokem, který se objeví před koncem světa a bude klamat lidi. Je jednou z největších zkoušek a velkou předzvěstí konce světa.


‘Imrán ibn Husejn رضي الله عنه slyšel Božího Posla صلى الله عليه و سلم říci:

مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ ‏

Od samého stvoření Adama až do nástupu Hodiny není stvoření hrůzyplnějšího, nežli ad-Dedždžála.[1]

Huzejfa رضي الله عنه vypráví, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم o ad-Dedždžálovi mimo jiné řekl:

مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ .

Bude mít při sobě ráj i oheň, jenže jeho oheň bude Rájem a jeho ráj bude Ohněm.[2]

Půjde o mladého muže narudlé pleti, spíše nižšího podsaditého vzrůstu, s hustými kudrnatými vlasy, širokým čelem a rozložitou hrudí. Pravé oko má slepé, resp. zakalené. Toto oko nebude ani vypoulené, ani vpadlé a bude vypadat jako shnilý hrozen. Jeho levé oko bude rámováno silnou kožní řasou táhnoucí se od okraje jeho oka. Mezi očima bude mít napsáno: ك ف ر k-f-r, což jsou tři arabská písmena vyskytující se ve slovech „nevíra“ či „nevěřící.“ Toto bude schopen rozeznat každý muslim, bez ohledu na svou gramotnost. [3]


Podle učenců je ad-Dedždžál nazván المسيح al-masíh, dosl. Pomazaný, což je někdy nesprávně překládáno jako „mesiáš.“ Pojem „mesiáš“ je odvozen od téhož základu, protože starozákonní židé pomazáním žehnali svým panovníkům. Jako Pomazaný je ad-Dedždžál pojmenován právě proto, že jedno z jeho očí je jakoby zamazané, zastřené, rozmazané (arab. ممسوح memsúh), anebo snad proto, že bude schopen velmi rychle cestovat po zemi, kterou proputuje (arab. يمسح jemsah) za čtyřicet dní. První názor je správnější, protože v hadísu od Anase ibn Málika رضي الله عنه se uvádí od Proroka صلى الله عليه و سلم:

الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ.

Ad-Dedždžál bude slepý na jedno oko a mezi čima má napsáno „nevěřící.[4]

Slovo ad-dedždžál je odvozeno od výrazu دجل البعير dedždžele l-ba’ír s významem „umazat velblouda, natřít ho něčím,“ např. térem proti svrabové vyrážce, a slovesný základ د-ج-ل d-dž-l odkazuje na směšování, v tomto případě svévolné matení, zamlžování, předkládání věcí vágně a dvojznačně. Ad-Dedždžál je ten, kdo se vyjadřuje vágně, kdo šíří okolo sebe lži a oklame mnoho lidí. Označení الدجال ad-Dedždžál je pak názvem pro falešného lžiproroka, který je takto pojmenován, neboť zamlžuje svou nevíru a lidem okolo sebe lže, klame je a mate.


Podle hadísu Fátimy bint Kajs رضي الله عنها ad-Dedždžál již někde ve skrytu čeká na svou chvíli, neboť jej Temím ad-Dárí رضي الله عنه a jeho společníci viděli spoutaného na jednom klášteře na jistém ostrově. [5]

Ad-Dedždžál nebude mít žádného potomka, jak se uvádí v hadísu Abú Sa’ída al-Chudríhoرضي الله عنه, jehož se Ibn Sejjád zeptal: „Neslyšel jsi Posla Božího صلى الله عليه و سلم říci, že on nebude mít žádné děti?“ Abú Sa’íd odpověděl: „Ano, slyšel.[6]

Toto potvrzuje i ‘Abdulláh ibn Omar رضي الله عنهما, kterému Posel Boží صلى الله عليه و سلم vylíčil svůj sen:

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ يَنْطُفُ ـ أَوْ يُهَرَاقُ ـ رَأْسُهُ مَاءً قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ‏.‏ ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قَالُوا هَذَا الدَّجَّالُ‏.‏ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ‏.

Zatímco jsem spal, ve snu jsem obcházel Ka’bu, když v tom jsem uviděl světle snědého muže s rovnými kadeřemi stojícího mezi dvěma dalšími muži, kterému po hlavě stékala voda. Zeptal jsem se, kdo je to. Odpověděli mi: „Syn Mariin.“ Potom jsem se otočil a uviděl jsem červenolícího muže silné, podsadité postavy s kudrnatými vlasy, s pravým okem slepým, vypadajícím jako seschlá hrozinka. Zeptal jsem se: „Kdo je toto?“ Odpověděli mi: „To je ad-Dedždžál.“ Člověk, který se mu nejvíce podobá, je Ibn Kattán.[7] Tj. aby přiblížil svým společníkům ad-Dedždžálův zjev, připodobnil ho Prorok k jistému příslušníkovi klanu Benú Mustelik kmene Chuzá’a, jehož v Medíně znali.

‘Ubáda ibn Sámit رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم popsal ad-Dedždžála takto:

إِنِّي قَدْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ لاَ تَعْقِلُوا إِنَّ مَسِيحَ الدَّجَّالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَفْحَجُ جَعْدٌ أَعْوَرُ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَاتِئَةٍ وَلاَ جَحْرَاءَ فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.

Věru jsem vám toho o ad-Dedždžálovi řekl tolik, až se bojím, že to nepochopíte. Ad-Dedždžál je věru mužem nižší postavy, s prsty na nohách jako pařáty a kučeravými vlasy. Bude jednooký, s okem ani ne vystouplým, ani ne vpadlým. Pokud se ohledně něj cítíte zmateně, pak pamatujte, že Pán váš není jednooký.[8]

Podle Abú Hurejry رضي الله عنه Posel Boží صلى الله عليه و سلم k jeho popisu dodal i to, že bude mít na zádech hrb. [9]

Podle hadísu Anase رضي الله عنه Prorok صلى الله عليه و سلم řekl:

مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ. ‏

Alláh nevyslal žádného proroka, aniž by svůj lid nevaroval před jednookým lhářem, věru on je jednooký, ale věru váš Pán jednooký není. Mezi očima má napsáno „nevěřící.[10]

Ibn Hadžer dodává:

Na základě doslovného znění těchto podání bude tento nápis reálný, ani skutečnost, že jej někteří uvidí a jiní ne, nebo že ho dovedou přečíst i negramotní, není problematický. Protože Alláh umožňuje lidem pochopit něco, když se na to zadívají, pokud chce a kdykoli chce. Proto věřící člověk toto spatří svým vhledem, dokonce i kdyby byl negramovný, zatímco nevěřící toto spatřit nebude schopen, i kdyby byl gramotný. Stejným způsobem, věřící bude schopen spatčit důkazy, které spatřit nevěřící nebude schopen. Alláh umožní věřícímu pochopit, i kdyby věřící neuměl číst a psát, protože v tom času bude i tak docházet k neobyčejným věcem.[11]

An-Newewí smýšlí:

Tento nápis je podle správného názoru těch, kteří tuto problematiku prostudovali, reálný, jde o reálné znamení od Alláha, který je stvoří coby znak, jeden z jasných důkazů, že ad-Dedždžál je opravdu nevěřící a lhář, aby odhalil jeho faleš. Alláh toto znamení ukáže každému muslimovi, gramotnému i analfabetovi a skryje je komukoli, komu je souzeno ho skrýt či kdo je zatracen či má být podroben zkoušce. Není důvodu, proč by to nemělo být možné.[12]

Ad-Dedždžál je tedy člověkem vzešlým z potomků Adamových, popsaný řadou znaků doložitelných v hadísech, kterými Pravdymilovný Prorok Muhammed صلى الله عليه و سلم varoval lidstvo před jeho zlem. Až se objeví, věřící ho budou moci rozpoznat a nenechat se jím oklamat. Tyto rysy jej odlišují od ostatních lidí a nikdo jím proto nebude moci být oklamán, kromě toho, kdo je beznadějným ignorantem.

 A Alláha prosíme o pomoc a bezpečí. Ámín.

_________________________________________________

[1] Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 2946.

[2] Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 2934.

[3] Hadísy o tom viz Muslim v Sahíhu, hadísy č. 2933 a 2934.

[4] Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 2933.

[5] Dlouhý hadís o tom zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 2942.

[6] Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 2927.

[7] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 7128. Viz také hadís č. 3184. Viz také hadís v Muslimově Sahíhu č. 2937.

[8] Zaznamenal Abú Dáwúd v Sunenu, hadís č. 4320, jako sahíh jej doložil al-Albání v Sahíhu l-Džámi’, 2455.

[9] Zaznamenal Ahmed v Musnedu, hadís č. 7564.

[10] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 7408.

[11] Viz Fethu l-Bárí, 13/100.

[12] Viz Šerhu n-Newewí li-Sahíhi Muslim, 18/60.