Kdy je možno odpojit umírajícího pacienta od přístrojů

Logo XXL

OTÁZKA: Vím, že islám zakazuje eutanázii, co ovšem případ nevyléčitelně nemocného člověka, pro nějž již není naděje na uzdravení a který přežívá udržován ve vegetativním stavu jen díky pomoci život zachraňujících přístrojů? Kdy je možno přestat pacienta resuscitovat?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Vím, že islám zakazuje eutanázii, co ovšem případ nevyléčitelně nemocného člověka, pro nějž již není naděje na uzdravení a který přežívá udržován ve vegetativním stavu jen díky pomoci život zachraňujících přístrojů? Kdy je možno přestat pacienta resuscitovat?

ODPOVĚĎ:

Stálá komise pro fetwy a výzkum v Království Saúdské Arábie se k tomuto problému postavila následovně:

Pacient nemusí být dále resuscitován nebo udržován na přístrojích:

1. Pokud je v okamžiku příjezdu do nemocnice již prohlášen za mrtvého, potom není potřeba ho resuscitovat.

2. Pokud je pacient takovým případem, kdy resuscitovat ho již nepřichází v úvahu a je to zbytečné podle svědectví tří odborně způsobilých a důvěryhodných lékařských specialistů. Potom ho také není potřeba resuscitovat.

3. Pokud je choroba, jíž pacient trpí, chronická a nevyléčitelná a nevyhnutelně spěje ke smrti, což je doloženo svědectvím tří odborně způsobilých a důvěryhodných lékařských specialistů. Potom není potřeba dále udržovat pacienta na přístrojích.

4. Pokud je pacient v kómatu, ve vegetativním stavu a trpí chronickou chorobou, či je např. v terminálním stadiu nádorového onemocnění, či srdeční nebo plicní choroby, při které již srdce či plíce selhaly a tři odborně způsobilí a důvěryhodní lékařští specialisté toto potvrdí, není již potřeba další resuscitace.

5. Pokud pacient vykazuje známky takového poškození mozku, které je třemi důvěryhodnými a odborně způsobilými lékařskými specialisty prohlášeno za neslučitelné se životem, není potřeba připojovat takového pacienta na přístroje, neboť to již nemá žádný smysl.

6. Pokud by resuscitace srdce a plic nebyla vůbec k ničemu a nebyla v daném případě podle názoru tří důvěryhodných a odborně způsobilých lékařských specialistů indikovatelná, není potřeba užít podpůrných život zachraňujících přístrojů a nemusí být brán zřetel ani na názor příbuzných pacienta, zda ho napojit, či odpojit na tyto přístroje, protože tito příbuzní nejsou odborníky v dané oblasti.

Odpovídali:

šejch ‘Abdul’azíz ibn ‘Abdilláh ibn Báz, předseda Stálé komise

šejch ‘Abdurrezzák al-‘Afífí, místopředseda

Zdroj: Fetáwa l-ledžneti d-dáima, 25/80.