Lze si v mešitě rezervovat modlitební místa v předních řadách?

red and yellow area rug

OTÁZKA: Je dovoleno, aby si člověk zarezervoval na páteční modlitbu místo v předních řadách mešity, zatímco je stále mimo mešitu? 

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Je dovoleno, aby si člověk zarezervoval na páteční modlitbu místo v předních řadách mešity, zatímco je stále mimo mešitu? 

ODPOVĚĎ:

Toto není dovoleno. Správný postup je, že člověk do mešity nejprve přijde a vyčkává na páteční modlitbu, může se pomodlit, kolik chce, z nepovinných modliteb před ní, má trávit čas, který mu zbyl, recitací Koránu, či vzpomínáním Alláha oslavujícími formulacemi tesbíhu (opakovat slova سبحان الله subhán Alláh – sláva Alláhu, či pochvalnými formulacemi tahmídu (opakovat slova الحمد لله al-hamdu lilláh) či tehlílu (opakovat slova لا إله إلا الله lá iláhe ille lláh, tj. není božstva kromě Boha), či se má zaměstnat prosbami k Alláhu, dokud imám nevystoupá na kazatelnu a nezačne přednášet kázání. 

Praktika některých lidí tím, že na nějakém místě vepředu zanechají své papuče, oděvní svršky či nějaké jiné věci, není dovolena, protože sedět v prvních řadách je výhoda a privilegium těch, kteří se do mešity dostaví zavčasu. Podobné platí pro jakoukoli jinou další společnou modlitbu. Kdokoli přijde dřív, má větší nárok na první řadu. Rezervovat si místo v první řadě odložením věcí či oděvů nebo modlitebních koberečků apod. není dovoleno.

Odpovídal: šejch ‘Abdul’azíz ibn ‘Abdilláh ibn Báz

Zdroj: Medžmú’u l-fetáwá we makáláti Ibn Báz, 12/306 – 307.