Miswák, zubní pasta a ochutnávání jídla během půstu

Logo XXL

OTÁZKA: Ruší ochutnávání jídla nebo čištění zubů, ať už pastou a kartáčkem, nebo dřívkem na čištění zubů, půst?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Ruší ochutnávání jídla nebo čištění zubů, ať už pastou a kartáčkem, nebo dřívkem na čištění zubů, půst?

ODPOVĚĎ:

Imámové Abú Hanífa, Málik a aš-Šáfi’í, jakož i většina učenců, smýšlejí, že není nic špatného na používání miswáku, resp. siwáku (dřívka na čištění zubů) i během půstu, lhostejno zda se tak činí před polednem nebo odpoledne, bez ohledu na to, zda je miswák čerstvý nebo suchý. Stejný názor zastával Ibn Omar رضي الله عنه, který pravil: „Miswák možno používat na začátku i konci dne“ a sám tak i činil. [1]

Důkazem jsou slova ‘Ámira ibn Rebí’y رضي الله عنه, který Posla Božího صلى الله عليه و سلم viděl miswák používat nesčetněkrát a to dokonce i během půstu. [2]

Šejch Ibn Báz byl dotázán, zda je možno během půstu používat zubní pastu. Odpověděl, že pro ni platí totéž pravidlo:

Ničemu to neškodí, dokud dotyčný dává pozor, aby ji nespolkl.[3]

Na otázku ohledně ochutnávání jídla odpověděl šejch Muhammed Sálih al-‘Usejmín takto:

Ochutnávání jídla neruší půst, dokud člověk sousto nespolkne. Nicméně netřeba to dělat, dokud to člověk nutně nepotřebuje. A pokud je člověk v situaci, kdy je toho zapotřebí, potom nechť ochutná na špičku jazyka a pokud se cokoli z toho dostane neúmyslně do žaludku, půst to neruší.[4]

A Alláh ví nejlépe.

____________________________________________________

[1] Viz al-Buchárí v Sahíhu jako mu’allek podání v Knize o půstu.

[2] Zaznamenal Abú Dáwúd v Sunenu, hadís č. 2364; at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 725.

[3] Viz Fetáwá islámíjja, 2/262.

[4] Viz Fetáwá arkáni l-ímán, 2/667.