Modlitba v zaměstnání

Logo XXL

OTÁZKA: Mnoho pracovníků odkládá polední a odpolední modlitbu až do nočních hodin a potom se všechny modlitby modlí najednou, protože jsou buď zaneprázdnění, anebo jejich oděv není čistý. Co byste poradili?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Mnoho pracovníků odkládá polední a odpolední modlitbu až do nočních hodin a potom se všechny modlitby modlí najednou, protože jsou buď zaneprázdnění, anebo jejich oděv není čistý. Co byste poradili?

ODPOVĚĎ:

Ani muslimovi, ani muslimce není dovoleno takto odkládat povinné modlitby mimo jejich předepsaný čas. Spíše je nezbytností pro muslima i muslimku, kteří dosáhli věku zodpovědnosti za své činy, aby své modlitby vykonávali v čase pro ně předepsaném, shodně svým možnostem.

Zaměstnanec není v zásadě vyňat z nutnosti modlit se ve stanovený čas a ani špinavé oblečení jej z toho nevyjímá. Dát přednost modlitbě v pravý její čas před zaměstnáním je obecně povinností a pro její vykonání je nezbytné také odstranit nečistotu z oblečení, anebo pro modlitbu oblečení vyměnit za čisté.

Co se špíny týče, ta není něčím, co znemožňuje vykonání modlitby, dokud se nejedná o špínu způsobenou něčím šarí’atsky znečišťujícím. Pokud však špína a zápach oblečení překáží modlícím se, potom je lepší oděv před modlitbou vyčistit anebo vyměnit za čistý, aby se lidé mohli pomodlit společně.

Pro toho, kdo má podle islámské právní vědy výjimku, jako jsou např. osoby nemocné či cestující, je dovoleno kombinovat (a spojovat) modlitbu polední (arab. الظهر az-zuhr) a odpolední (arab. العصر al-‘asr) a modlit se je obě v časech určených pro první anebo pro druhou z nich, anebo modlitbu při západu slunce (arab. المغرب al-maghrib) a večerní modlitbu (arab. العشاء al-‘išá) a modlit se je obě v časech určených pro první anebo pro druhou z nich. Podobně je dovoleno spojovat např. polední a odpolední, nebo modlitbu západu a večerní modlitbu z důvodu deště a blátivého terénu, nebo čehokoli jiného, co působí lidem obtíže.

Odpovídal: šejch ‘Abdul’azíz ibn Báz

Zdroj: Fetáwá muhimmetun tete’allaku bis-salát, str. 19-20.

Poznámky překladu:

Pro spojování modliteb (arab. الجمع al-džem’) na rozdíl od zkracování modliteb (arab.القصر al-kasr) není podmínkou cesta. Ulehčení opravňující ke spojování modliteb je i nemoc, namáhavé podmínky – nepřízeň počasí, extrémní horko či chlad, strach z útoku nepřátel během války apod., nebo podle učenců také mimořádně namáhavé a dlouho trvající úkoly zaměstnání, které není možno přerušit (např. situace operatéra provádějícího složité lékařské zákroky apod.).

Dovolen je však pouze výše uvedený způsob zkracování modliteb, tj. zuhr + ‘asr a maghrib + ‘išá vždy v čase buď prvního, anebo druhého z nich. Modlitba úsvitu (arab. الفجر al-fedžr) se s žádnou jinou modlitbou nespojuje. Důkazem je svědectví ‘Abdulláha ibn ‘Abbáse رضي الله عنه, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم jednoho dne spojil v Medíně tímto způsobem modlitby, aniž by toho důvodem byl déšť nebo strach, aby ukázal své ummě na existující ulehčení. [1]

Důkazem pro zákaz jiného způsobu spojování jsou obecně platná slova Boží:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Věru modlitba je pro věřící předepsána v čas stanovený! (Nisá:103)

V dnešní době většina mnohonárodnostních firem a nadnárodních společností počítá s modlitbami svých muslimských zaměstnanců a některé mají k tomuto účelu zařízeny i odpovídající modlitebny. Ostatní zaměstnavatelé by při dostatečně vstřícném přístupu také neměli odmítnout, pakliže přestávka na modlitbu nebude trvat déle, než např. kuřácká pauza a pokud půjde modlitby vykonat např. v rámci obědové přestávky. Z tohoto důvodu doporučujeme modlit se pouze povinné modlitby, které obvykle netrvají déle než 10 minut a snažit se zaměstnavateli maximálně vyjít vstřic, při zachování povinných předpisů našeho náboženství. Je třeba se řídit konkrétní situací s tím, že Alláh neukládá nikomu nic nad jeho síly a možnosti. A Alláh ví nejlépe.

______________________________________________

[1] Hadís o tom zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 543.