Nation of islam – černí muslimové

Logo XXL

Původní severoamerická sekta, založená Wallacem Fard Muhammadem v červenci 1930. mezi černošským obyvatelstvem v Detroitu, odkud se rozšířila do celých USA. Zakladatel se sám prohlásil za křesťanského mesiáše a mehdího v jedné osobě. Tvrdí, že Bůh je podoben člověku a emanoval se v zakladateli hnutí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم  je černoch a že bílí lidé uzurpovali Boží poselství,což dokládá Bible.

Původní severoamerická sekta, založená Wallacem Fard Muhammadem v červenci 1930. mezi černošským obyvatelstvem v Detroitu, odkud se rozšířila do celých USA. Zakladatel se sám prohlásil za křesťanského mesiáše a mehdího v jedné osobě. Tvrdí, že Bůh je podoben člověku a emanoval se v zakladateli hnutí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم  je černoch a že bílí lidé uzurpovali Boží poselství,což dokládá Bible. Iblís je bílí a běloši jsou ďáblové, kteří zotročili lidskou (rozuměj černou) rasu. Někdy považují bělochy za potenciální lidi,kteří se nestačili vyvinout. Původní lidé jsou černoši. Země a Měsíc byly dle nich kdysi jedním celkem a svět je starý 76 miliard let. Přijetí islámu (rozuměj jejich pokřiveného vidění islámu) označovali jako duchovní osvobození a přijímali nové černé (muslimské) jméno.

Bilálíjja

Hnutí odvozované od černého amerického muslima Elijah Muhammeda, který se pokoušel reformovat některé sporné prvky doktríny Nation of Islam. Podle něj byli členy islámského národa všichni černoši, i když nevyznávali ideologii organizace. Nazýval je bilaliány, podle Bilála, černého etiopského společníka Proroka Muhammeda صلى الله عليه و سلم.

Farrakhaníjja

Odštěpenci černých muslimů následujících reformaci Louise Farrakhana, který se stal posledním vůdcem organizace Nation of Islam a nadále pokračoval v konsolidaci učení a jeho sbližování s islámskou věroukou. Nikdy se však nedistancoval od bludných tvrzení svých předchůdců.