Nejhorší nádoba, kterou je možno naplnit

Logo XXL
Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:
ما ملأ آدميٌّ وعاءً شرًّا من بطنٍ، بحسبِ ابنِ آدمَ أكلاتٍ يُقمنَ صُلبَهُ، فإن كان لا محالةَ : فثلُث لطعامِه، وثُلُثٌ لشرابِه وثُلُثٌ لنفَسِه

Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:
ما ملأ آدميٌّ وعاءً شرًّا من بطنٍ، بحسبِ ابنِ آدمَ أكلاتٍ يُقمنَ صُلبَهُ، فإن كان لا محالةَ : فثلُث لطعامِه، وثُلُثٌ لشرابِه وثُلُثٌ لنفَسِه
Člověk nenaplní horší nádobu, nežli svůj břich. Synu Adamovu stačí jen několik soust do úst, jen tolik, aby se udržel práceschopný. Pokud již nemůže jinak, pak třetina nechť je pro jeho jídlo, třetina pro jeho pití a třetinu nechť nechá prázdnou kvůli dechu.1
 
Imám an-Newewí tento hadís vysvětlil slovy: „Učenci řekli, že tento hadís odkazuje na spokojenost s málem na tomto světě a povzbuzuje k odříkavosti a skromnosti. Navíc, jíst jen malé porce, je znakem dobrých mravů, stejně jako přejídání se hovoří o opaku.2
 
Jedním z dobrých prostředků, které člověku pomohou zůstat činným v hledání nauky, chápání a nezapomínání této, je potřeba jíst jen z toho, co je halál.
Imám aš-Šáfi’í pravil: „Po šestnáct let jsem se do sytosti nenajedl. To proto, že mnoho jídla potřebuje mnoho pití a pití podněcuje ospalost. Toto působí lhostejnost a snižuje schopnost myslet, oslabuje ducha a tělo činí líným. Nemluvě o pojídání zavrženíhodného a toho, co působí tělesné choroby.
 
Arabové v dávných časech říkávali:
المعدة بيت الداء ، والحمية رأس الدواء 
Žaludek je dům všech nemocí a střídmost hlavou všech léků.
 
Velký básník Ibn Rúmí pravil:
فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب
Věru pak většina nemocí, které vidíš, vzniká z jídla a pití.
 
Ibn Abí d-Dunjá uvádí od Muhammeda ibn Wási’a slova: „Kdokoli jí málo, ten bude schopen porozumět, dát porozumět ostatním, být mravně čistý a jemný. Kdokoli jí přespříliš, bude zavalen nízkými tužbami.
 
Uvádí se od Osmána ibn Zejdy, že mu Sufján as-Sewrí poslal dopis, kde stálo: „Pokud chceš zdravé tělo a chceš spát méně, méně také jez.
 
Abú Bekr al-Marrúzí se zeptal imáma Ahmeda ibn Habbela: „Může někdo pocítit jemnost svého srdce, když je nasycený?“ Ahmed odpověděl: „Opravdu si to nemyslím.“ Proto přehánění v jídle způsobuje lenost v konání dobrých činů. Toto navíc připomíná chování zvířat a rozdmýchává uspokojování nízkých tužeb a nedovolených chtíčů.
 
Od Ibráhíma ibn Adhema se uvádí slova: „Kdokoli si stráží svůj žaludek, je schopen si ostrážit i své náboženství. Kdokoli drží svůj hlad na uzdě, ten dosáhl příkladné mravnosti. Věru neposlušnost se drží daleko od hladových, ale blízko k sytým. Přeplněnost usmrcuje srdce. Kvůli ní se objevuje spokojenost se sebou samým, namyšlenost a nevážnost.
 
Bišr ibnu l-Háris hovořil o příčinách zatvrzelosti srdce: „Dvojí zatvrzuje srdce – nadmíru mluvení a nadmíru jídla.“ 
 
Abú Sulejmán ad-Darání řekl: „Pokud je duše cvičena k tomu, aby cítila hlad a žízeň, srdce se stává čistým a měkkým. Pokud duše navykne na jedení a pití dosytosti, srdce oslepne.
Imám aš-Šáfi’í pravil: „Sytost přemůže tělo, otupí ostražitost, přináší jen mátožnost a oslabuje uctívání.
 
Pokud by v nadměrném jedení a pití nebyla žádná jiná ošklivost, než častější chození na záchod, už jen toto je pro rozumného člověka dostatečným důvodem zdržet se toho. Kdokoli touží po úspěchu v hledání a získávání šarí’atské nauky, ale zároveň se nemůže zbavit zlozvyku mnoho spát, jíst a pít, ten se snaží o něco, co podle zažitých přírodních zákonitostí není možné.
 
Autor:
Imám Muhammed ibn Ibráhím ibn Bedr ibn Sa’dilláh Džema’a al-Kinání
Imám Ibn Redžeb al-Hanbelí
 
Zdroj:
Tezkíretu s-semí’i we l-mutekellimi fí ádábi l-‘álimi we l-mute’allim, str. 73-74.
Džámi’u l-‘ulúmi we l-hikám, str. 576-577.
 
 
1 Zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 2380. Al-Albání doložil jako sahíh v Silsilatu ahádísi s-sahíha, hadís č. 2265.

2 Šerhu Sahíhi Muslim, 2/45.