Několik odpovědí Stálé komise pro lékaře a zdravotníky bojující se současnou pandemií

white and brown concrete building

OTÁZKA: Je možné se modlit v maskách a rukavicích? Jak se mají modlit zdravotníci, kteří nemohou vykonat klasickou rituální očistu, neboť si nemohou sundat tyto ochranné pomůcky? Nebo pacienti na plicní ventilaci, kterým by uškodila i náhradní rituální očista čistou zeminou či pískem? Jak se mají modlit zdravotníci, kteří nepřetržitě po dlouhou dobu zasahují při záchraně lidských životů?

OTÁZKA: Je možné se modlit v maskách a rukavicích? Jak se mají modlit zdravotníci, kteří nemohou vykonat klasickou rituální očistu, neboť si nemohou sundat tyto ochranné pomůcky? Nebo pacienti na plicní ventilaci, kterým by uškodila i náhradní rituální očista čistou zeminou či pískem? Jak se mají modlit zdravotníci, kteří nepřetržitě po dlouhou dobu zasahují při záchraně lidských životů? Jak se mají vyrovnat s tím, že se třeba nestihnou v předepsaném čase pomodlit, protože jakákoli časová prodleva by v těžkých krizových případech znamenala ohrožení života či zdraví pacienta?

ODPOVĚĎ:

Neexistuje žádný islámský předpis, který by bránil v modlitbě s nasazenými ochrannými pomůckami proti šíření infekčních chorob.

Kdo z lékařů nebo zdravotnického personálu, bojujícího v první linii proti šíření pandemie nákazy Covid-19 nemůže vykonat rituální očistu, musí vykonat náhradní očistu tejemmum. Kdo nemůže vykonat ani rituální očistu, ani její náhradu, může se modlit i bez rituální očisty.

Ti z nich, kteří promeškají modlitbu či jinou náboženskou povinnost z důvodu svého profesionálního nasazení při záchraně lidského života a zdraví nenesou žádné viny. Jejich jedinou povinností je zůstat trpěliví ve službě ostatním při výkonu povinností, které na ně klade jejich zaměstnání. Tím, že svou práci plní poctivě, pomáhají svým nemocným bratřím a sestrám.

Odpovídala:
Stálá rada pro fetwy a výzkum v Království Saúdské Arábie ve složení: ‘Abdul’azíz ibn ‘Abdilláh Áli š-Šejch (předseda), Sálih ibn Fewzán al-Fewzán, Muhammed ibn Hasan Áli š-Šejch a ‘Abdusselám ibn ‘Abdilláh Áli s-Sulejmán (členové)

Zdroj: Fetáwa l-ledžneti d-dáima, fatwa č. 28068, k 17. Ramadánu 1441 hidžry.

Přeložil: Alí Větrovec, redakčně kráceno.