Nenošení hidžábu z důvodu bezpečnosti

Logo XXL

OTÁZKA: Vzhledem k současné náladě ve společnosti by mě zajímalo, jestli některý z učenců ve světě zvažoval fatwu ohledně (ne)nošení hidžábu z důvodu bezpečnosti.

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Vzhledem k současné náladě ve společnosti by mě zajímalo, jestli některý z učenců ve světě zvažoval fatwu ohledně (ne)nošení hidžábu z důvodu bezpečnosti.

ODPOVĚĎ:

Nevím o žádné fetwě žádného skutečně seriózního učence, která by tvrdila něco takového.

Ani by to nebylo možné, neboť zahalování je praktikou danou jasným a nedvojsmyslným předpisem Koránu a Sunny a konsensem učenců. V textech pak neexistuje žádné stanovené ulehčení, jako je tomu např. v případě úlevy z půstu pro nemocného nebo možnosti zkracovat a spojovat modlitby v případě cestující osoby.

Navíc je předpisem v islámu také zákaz cestování ženy samy bez doprovodu mahrema na určitou stanovenou vzdálenost a také existuje princip, aby žena neopouštěla bez potřeby dům, zejména pak v situaci, kdy je ohrožena její bezpečnost a hrozí, že by byla napadena, tedy bylo by to pro ni nebezpečné.

Tedy předpis, jak se chovat v situaci, kdy je žena ohrožena ztrátou bezpečí, je jasně dán a znám. Proto tu nelze stanovovat úlevy na základě principu o nouzi činící věci jinak zakázané povolenými, upřednostnění menšího zla, nevystavování se škodě apod. Jedinou myslitelnou výjimkou ve skutečně extrémní situaci by snad mohla být aktuálně hrozící přímá hrozba smrti v besprostředním okamžiku, kdy hrozí. Ale to je už naprosto jiný typ otázky.

Na závěr je třeba připomenout našim sestrám a bratrům, že situace, které jsme svědky, je jen jedním z mnoha rozličných způsobů, kterým se šejtán snaží odlákat nás a naše rodiny od poslušnosti vůči Alláhu a plnění Jeho příkazů. Avšak Vznešený Alláh pravil:

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Hle, toto je satan, který často vám nahání strach svými přáteli, však nebojte se jich, nýbrž bojte se Mne, jste-li věřící. (Áli ‘Imrán: 175)

Je to jen cesta, kterou se šejtán snaží odlákat nás a naše rodiny od poslušnosti vůči Alláhu a plnění jeho příkazů. Naopak, musíme být trpěliví, mít výdrž a vytrvat v poslušnosti vůči Němu. 

Pokud budeme skutečnými věřícími, On nás ochrání, neboť pravdivý je Jeho příslib:

إِنَّ اللَّـهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

Bůh ubrání ty, kdož uvěřili, neboť Bůh věru nemiluje žádného zrádce nevěřícího. (Hadždž: 38)

A Alláha prosíme o pomoc.