O nedotknutelnosti instituce rodiny

Logo XXL

OTÁZKA: Jaký je pohled islámu na instituci rodiny? Jaké je stanovisko vůči neustávajícím frontálním útokům, které jsou v celosvětovém měřítku vůči této instituci soustavně vedeny ze strany jistých globálních kruhů?


ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Jaký je pohled islámu na instituci rodiny? Jaké je stanovisko vůči neustávajícím frontálním útokům, které jsou v celosvětovém měřítku vůči této instituci soustavně vedeny ze strany jistých globálních kruhů?


ODPOVĚĎ:

Islám podporuje a chrání instituci rodiny tím, že ji zakotvuje i ve svém zákonodárství, vysvětluje ji jako vnikající výhradně sňatkem mužů a žen s cílem zajistit jim klid, spokojenost a vyrovnanost, blahobyt jak tělesný tak i duševný a také zajistit pokračování lidského rodu až do konce.

Nyní si poslechněme několik veršů z Koránu, které vyznívají v tomto duchu. Vznešený Alláh povzbuzuje své služebníky k ženitbě, když říká:

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ …

berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné … (Nisá: 3)

Také praví:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

A patří k Jeho znamením, že vám z vás samých manželky stvořil, abyste u nich klid nalezli. A vložil mezi vás lásku a dobro – a věru jsou v tom znamení pro lidi přemýšlivé. (Rúm: 21)

Ve smyslu povzbuzení na jiném místě také hovoří:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

ony jsou pro vás oděvem a vy jste oděvem pro ně. (Bekara: 187)

Také řekl:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ…

Ženy vaše jsou pro vás polem; vcházejte tedy na pole své, odkud chcete, však učiňte předtím něco pro duše své a buďte bohabojní … (Bekara: 223)

Takto Korán klade velký důraz na instituci rodiny ve velkém množství veršů a rozmanitými rétorickými způsoby, jak jsme právě viděli a slyšeli. V Koránu je také celá jedna súra pojednávající o otázkách rodiny, nazvaná االنساء an-Nisá (česky Ženy, 4. v pořadí), ve které se zdůrazňuje, že rodina je utvářena výlučně ze dvou odlišných komponent, které vznikly z jediné osoby. Jsou jako dva kousky jedné duše, nelze říci, který z obou kousků je hodnotnější, nebo lepší, než ten druhý, ani na základě jejich stvoření, ani na základě stavby jejich těla. Přednost jedné nad druhou se děje jen na základě vnějších faktorů a dalších záležitostí, které nejsou tělesné podstaty, ale pouze získanými kvalitami.

Vznešený Alláh praví:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً

Lidé, bojte se Pána svého, jenž stvořil vás z bytosti jediné a stvořil z ní manželku její a rozmnožil je oba v množství velké mužů i žen. (Nisá´: 1)

Takto islám podporuje a povzbuzuje k budování rodiny, aby zaručila pokračování lidského druhu a také blahobyt pro obě strany, tedy pro muže i ženy.

Odpovídal: Muhammed Ammán al-Džámí

Zdroj: Medžmú’u resáili l-Džámí, str. 337, redakčně upraveno.

Poznámka redakce: Nechť výše citovaná šejchova slova budou mementem všem lidem a obzvláště pak muslimům a mezi nimi pak zejména těm, kteří se ocitli ztracení v pozici zmatené menšiny, aby se řídili jasným hlasem své víry a nenechali se oklamat hanebníky a zvrácenými ideology, kteří strojí rodině, v tom smyslu, jak je a odjakživa byla chápána, úklady a kteří usilují o její zničení pomocí pavěd a urputným vydáváním nemorálního a obscénního za mravné a slušné, usilovným stíráním jasně daných rozdílů mezi muži a ženami či rodiči a dětmi anebo užíváním nátlaku, zastrašování a veřejného pranýřování kohokoli s odlišným názorem.