O odnětí nauky lidem

Logo XXL

 Abdulláh ibn ‘Amr ibnu l-Ás رضي الله عنه vyprávěl, že slyšel Božího Proroka صلى الله عليه وسلم říci:

 Abdulláh ibn ‘Amr ibnu l-Ás رضي الله عنه vyprávěl, že slyšel Božího Proroka صلى الله عليه وسلم říci:

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال وإنما يقبض العلم بقبض العلماء فإذا قبض العلماء إتخذ الناس رؤوس جهال سؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
Věru Alláh neodejme znalost tím, že by ji vyrval ze srdcí mužů, spíše ji odejme vymíráním učenců. Lidé pak budou brát hlavy nevědomých, jež budou tázáni a budou dávat odpovědi bez znalosti, čímž zbloudí sebe a zbloudí i ostatní.” Hadís je obecně přijímaný.[1] 
 
At-Tirmízí  zaznamenal od Abú Dardá رضي الله عنه: „Byli jsme s Božím Poslem صلى الله عليه وسلم, zadíval se do nebe a pak pravil:
هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء
Toto je období, kdy znalost bude odňata lidem, až z ní nebudou mít zhola nic.[2]
 
Ibn Mádža zaznamenává na autoritu Zijáda ibn Lebída  رضي الله عنه, který vyprávěl, že si zapamatoval Božího Posla صلى الله عليه وسلم říci:
ذاك عند أوان ذهاب العلم , قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال : ثكلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما
Toto je období, kdy bude znalost odňata.“Zijád se zeptal: „Posle Boží, jak bude znalost odňata, když čteme Korán, čteme ho svým dětem a naše děti jej budou číst dětem svým, až do Dne Soudu?“Odpověděl: „Matka tě rodila, Zijáde! Věru jsem tě měl za nejchápavější z Medíny. Což židé a křesťané nečtou svou knihu, ale neřídí se podle ní?[3]
 
Ze znamení příchodu Dne Soudu je také, že znalost bude zmenšena a odebrána. Převáží naprostá nevědomost a mnoho lidí bude číst z knih, které budou dostupné. Tento vzestup čtení o znalosti ještě neznamená, že vzroste i její pochopení a moudrost. Spíše naroste nedostatek pochopení a prospěchu z hojné znalosti. Lidé budou číst, ale nijak nepochopí a nijak jim to nebude ku prospěchu.
 
Podobného druhu je i Prorokův صلى الله عليه وسلم výrok:
إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر
Věru jednou z podmínek Hodiny je, že nauka bude odňata těm nejmladším.[4]
 
O celkem podobné záležitosti hovoří Prorok صلى الله عليه وسلم také v hadíse:
يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان (صغار) سفهاء الأحلام (ضعفاء العقول) يقولون من قول خير البرية ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجراً  لمن قتلهم يوم القيامة
Na konci času přijdou (mladí) lidé pošetilých snů (slabého rozumu), budou říkat ta nejlepší slova. Budou procházet islámem, jako prochází číp vystřelený z luku. Víra nepřesáhne jejich hrdla. Kdekoli je zastihnete, pobijte je. Věru v jejich zabíjení je odměna pro toho, kdo je zabije, až do dne soudu.[5]
 
Šejch Abú Anas ‘Abdulchálik al-Wessebí رحمه الله تعالى uvádí  “:
والحمق: قلة العقل، وهو داء خطير، ولذا قال الشاعر
وكل الداء ملتمس شفاه  —  وداء الحمق ليس له دواء
„Tupost je: málo rozumu. A toť choroba nebezpečná.
A každá choroba léku najde, leč tupost léku nemá.”[6]
 
Proto zůstává naprostou nezbytností pro každého muslima, aby si dával skutečně velmi dobrý pozor, odkud čerpá svou znalost a od koho. Toto je naše zodpovědnost, závazek každého jednoho z nás. Vždyť al-Mughíra رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:
إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
Věru lhát o mně není jako lhát o komkoli jiném, protože kdokoli o mně svévolně zalže, nechť zaujme své místo v Ohni.[7]


[1] Sahíhu l-Buchárí, č. 100; Sahíh Muslim, č. 2673.
[2] Sunen Tirmízí, č. 2653, isnád je hasan.
[3] Sunen Ibn Mádža, č. 4048, isnád hasan.
[4] Zaznamenal at-Taberání v Mu’džemu l-Kebír, č. 908; Ibn Mubárek v az-Zuhd, č. 61. Prokázáno autentickým al-Albáním v as-Sahíha, č. 695 a  v Sahíhu l-Džámi’, č. 2207,s dobrým isnádem.
[5] Sahíhu l-Buchárí, č. 4770. – Podle vícero autorů se tento hadís vztahuje na sektu zvanou cháridža, jejichž příslušníci prohlašovali muslimy za nevěřící na základě spáchání závažného hříchu. Zřejmě jsou zde takto předpovězeny budoucí zmatky a války mezi muslimy, pozn. překladu.
[6] Muchálefetu s-Súfíjja li l-Imámi š-Šáfi’í, str. 13.
[7] Sahíhu l-Buchárí, č. 1229.