Oslava dne isrá´ we l-mi'rádž

Logo XXL

 

OTÁZKA: Je dovoleno slavit den Noční Cesty (Isrá´ we l-mi’rádž) jako svátek?

 

ODPOVĚĎ:  Oslavovaní dne nebo noci zvané al-Isrá wa Mirádž kdy byl Prorok Muhammed صل الله عليه و سلم přemístěn z Mekky do Jeruzaléma a poté vyzdvižen na nebesa je inovací, která se rozšířila mezi muslimy.

 

OTÁZKA: Je dovoleno slavit den Noční Cesty (Isrá´ we l-mi’rádž) jako svátek?

 

ODPOVĚĎ:  Oslavovaní dne nebo noci zvané al-Isrá wa Mirádž kdy byl Prorok Muhammed صل الله عليه و سلم přemístěn z Mekky do Jeruzaléma a poté vyzdvižen na nebesa je inovací, která se rozšířila mezi muslimy.

Jeden z nejvýznamějších učenců 20. století, Abdul’azíz bin Abdilláh bin Báz řekl k tomu to tématu:

"Datum kdy se odehrály al-Isrá a al-Mi’rádž není potvrzeno v žádném autentickém hadisu. Ani v měsíci Redžebu a ani v žádném jiném měsíci. Vše, co bylo vyprávěno k datu al-Isrá´u we l-Mi’rádž, bylo uznáno učenci hadisu jako nevěrohodné. Opravdu,ohromná moudrost Alláha je skryta v tom, že lidé zapomněli datum této události. A i kdyby toto datum bylo známé a potvrzené, ani pak by nebylo muslimům dovoleno vybírat tuto noc nad jinými nocemi, a vykonávat v ní jakékoliv specifické uctíváni. Není a nebylo by dovoleno světit tento den jako svátek, jelikož ani Prorok صل الله عليه و سلم , ani sahábové tento den nesvětili. Dokonce jej ani jej nezvýraznili jako památný den a nekonali jakékoliv zvláštní akty uctívaní, jinak spojené se svátky. Pokud by světit tento den a noc jako svátek bylo povolené, Posel صل الله عليه و سلم by o tom zpravil své následovníky, nebo by jim to vzkázal."

Zdroj:
(šejch `Abdul`azíz Ibn Báz: ‘Medžmú’u l-Fetawá´i we l-Mekáláti Mutenewwí’a’, svazek 1., str. 188; al-Bid’u we l-Muhdesáti we má lá asla lahu – str. 588)

Více o tomto tématu na:
<http://www.fatwa-online.com/fataawa/innovations/celebrations/cel005/0001004_1.htm>