Palestinské narativy, díl 1.

man waving flag

Jménem Alláha Milostiplného, Smilovného. Chvála Alláhu, Pánu všech světů.

Vzhledem na mimořádnost pohromy, která dopadla na naše bratry v Palestině a na množství a intenzitu reakcí, kterých jsme byli svědky v naší zemi, jakož i frekvenci dotazů ohledně správného postoje muslimů k daným událostem, rozhodl jsem se pojmenovat a shrnout několik důležitých zamyšlení, které jako muslimové stále musíme mít na zřeteli, pokud o tomto konfliktu hovoříme.

 

Co se děje ve Svaté Zemi

Jen za první pololetí roku 2023, v době dávno před útokem Hamásu ze 7. října tohoto roku, zadržují okupanti ve svých vězeních 570 dětí a nezletilých (včetně dvou mladších 10 let) a zabili celkem 202 zletilých i nezletilých Palestinců, z toho 37 přímo v Gaze.1 Jen od ledna do června letošního roku je zaznamenán 591 případ osadnických útoků proti Palestincům, včetně střelby na vesnice či vypalování osad. Tento údaj přiznává i deník The Times of Israel. Pravidelné incidenty násilí a provokace proti mešitě al-Aksá, třetímu nejposvátnějšímu místu islámu hned po Mekce a Medíně, a proti jejím návštěvníkům, jsou kapitolou samy o sobě. Stejně jako opakované výpady proti křesťanským poutníkům z řad Palestinců i cizinců, kteří zde navštěvují své svatyně. Počet mrtvých na straně Palestinců od roku 2008, necelé dva roky poté, co se Hamás ujal moci v Gaze, dosáhl podle OSN 5590 lidí. Za stejné období na druhé straně konfliktu zahynul 251 člověk. Jen za rok 2020 Palestinci evidují 2781 raněných a Izraelci 61. Existuje mnoho dalších statistik a čísel vykreslujících realitu okupace a zdroje jsou všem volně k dispozici.

Dovolte mi následující srovnání nynější situace: Povrch Gazy činí přibližně 360 km2 a žije v ní 2,5 milionu lidí, polovina z tohoto počtu jsou uprchlíci z jiných oblastí Palestiny. Pro srovnání, povrch Bratislavy zabírá srovnatelných 367 km2 a obývá ji necelých 480 tisíc lidí. Momentálně se v Gaze nachází přibližně srovnatelný počet více jak čtyř set tisíc vnitřně přesídlených obyvatel. Představte si Bratislavu pětkrát lidnatější, na skoro stejné ploše. Představte si mezi nimi počet obyvatel současné Bratislavy vyhnaný ze svých domů a uprchlických příbytků, které po zásahu bombami agresorů lehly popelem či byly útokem okupantů srovnány se zemí. Představte si, že v celé této oblasti navíc nejde proud ani voda, dochází léky a nemocnice jsou přeplněné. Z města nemůžete odejít. Navíc vás zasypává granáty, střelami a raketami jedna z nejvyzbrojenějších armád současnosti. Vše se to odehrává na území vaší někdejší domoviny, o kterou vás předtím stejná mocnost připravila. A celý svět se na to nejenže pouze dívá, ale navíc hlasitě podporuje právě a konkrétně toho, kdo vás okupuje, bombarduje a ani vám neumožní daný prostor opustit.

 

Proto podporujeme Palestinu

Nu’mán ibn Bešír رضي الله عنهما vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم řekl:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّ

Příměr věřících v jejich vzájemné náklonnosti, milosrdenství a soucitu je jako příměr jednoho těla. Pokud se jeden úd rozbolí, bolest, horečku a zimnici cítí celé tělo.2

Abú Músá al-Aš’arí رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Věřící je pro věřícího věru jako jediná stavba. Jedna její část podpírá druhou.3

Abú Dža’fer al-Bákir praví: “Jak zkažený je takový bratr, který tě podporuje jen potud, dokud se ti daří a když tě postihnou nesnáze, zřekne se tě!4

Ibnu l-Kajjim pravil:

K největším hříchům patří radovat se z utrpení jiných muslimů a jásat nad jejich neštěstím.5

Starost o to, k čemu dochází v Palestině a na dalších místech je zájmem jednotné islámské fronty celé muslimské ummy a nikoli otázkou frakcionářství. Vyslat signál podpory Palestině a jejímu obyvatelstvu, obzvláště tomu civilnímu, vůbec nelze vykládat jako podporu nějakým teroristickým organizacím. Neřešíme dnes probíhající “odvetu” izraelské armády proti Hamásu. Poukazujeme na systematickou, roky trvající etnickou čistku ze strany Izraele vůči palestinskému národu a na její důsledky. My proto podporujeme obyčejné obyvatele Palestiny a obzvláště pak civilisty mezi nimi. Stojíme všeobecně i za právem palestinského obyvatelstva se legitimně bránit této agresi, včetně nasazení vlastního života proti okupantům, tak dlouho dokud je tento odpor přiměřený a nedochází při něm k porušování nepřekročitelných zásad islámského zákonodárství i prosté lidskosti, především pak zákazu útočit na civilní cíle.

Další dimenzí našeho postoje je starost o budoucnost třetího nejposvátnějšího místa islámu, jeruzalémské mešity al-Aksá, která se v Palestině nachází a která je přímo ohrožena aktivitami okupantů. Bránit toto posvátné místo má být eminentním zájmem všech muslimů, sunnitů i ší’itů, jak islamistů, tak sekularistů, jak konzervativců, tak liberálů, bez ohledu na politickou pozici či teologický směr islámu, který tito muslimové následují. Přítomnost svatého místa všech světových muslimů dává tomuto konfliktu další, náboženský rozměr, vedle prostého územního sporu a dále faktorů vnitropolitických (tj. Hamás proti izraelské pravici), mezinárodněpolitických (tj. střet politických entit Izrael a Palestina) a etnických (tj. spor Židé vs. Arabové).

Odmítáme jakoukoli podporu komukoli a čemukoli, co příčí a odporuje jasnému učení islámu, ať už ve věrouce, či v praxi. Jsme přesvědčeni, že takový přístup je samozřejmým a obecně známým postulátem, alfou i omegou šarí’atského i jakéhokoli jiného spravedlivého a lidského postoje, názoru i vyhodnocení konkrétních situací. Ještě jednou, nelze nás obviňovat ze žádné podpory Hamásu či Muslimského bratrstva, jiných palestinských či zahraničních islamistů ani opodál přešlapujících ší’itských sektářských milicí, ani z náklonnosti k levicovým či nacionalistickým sekularistům v konkurenčních palestinských či arabských hnutích či komukoli jinému z konkrétních aktérů sledovaných událostí. Jedná se pouze o nezacílenou, všeobecnou podporu našich muslimských souvěrců na tomto území z hlediska muslimského bratrství a jejich nároků vůči nám. A jedná se samozřejmě i o podporu jejich nemuslimských sousedů v totožné situaci pod toutéž okupací.

‘Abdul’azíz ibn ‘Abdilláh ibn Báz, jeden z nejvýznačnějších učenců minulého století, řekl:

Palestinská otázka je od začátku do konce islámskou otázkou, avšak nepřátelé islámu vynaložili nezměrné úsilí, aby se tato otázka oddělila od svého islámského přívlastku, za účelem přesvědčit nearabské muslimy, že se jedná o problém Arabů, s nímž nemají nearabové nic společného.6

Syrský učenec, soudce a literát ‘Alí at-Tantawí pravil:

V historii nespravedlnosti a útlaku není srovnatelného příkladu, jako je palestinská otázka. V historii zrady, roztříštěnosti a lhostejnosti není srovnatelného příkladu, jako jsme my muslimové vůči palestinskému problému. A v historii také není srovnatelného příkladu vzájemné podpoře v křivdě a nepřátelství, jako si mezi sebou vzájemně pomáhají nevěřící národy Západu i Východu proti Palestině.7

 

Otázka civilních obětí

Je třeba připustit, že podle dostupných informací došlo i ze strany Palestinců k újmám na životech civilistů z řad protivníka. Nelze vyvrátit tvrzení, že alespoň některé útoky na civilisty byly provedeny úmyslně. Pokud se toto prokáže, potom se jedná o válečný zločin, který není možno ospravedlnit ani islámsky, ani jinak a jako takový by měl být náležitě vyšetřen a souzen.

Zůstává však stále v platnosti kontext, v němž k těmto událostem došlo. Úmyslný útok na civilisty, byť byl jednorázový, je nutno příkře odmítnout jako neislámský, avšak ještě ostřeji nutno odsoudit desetiletí trvající a systematickou etnickou čistku, apartheid a útlak. Tuto asymetrii nelze relativizovat obecným konstatováním, že se obě strany dopustily zločinů. Pravzor tohoto nacházíme už v dávné historii islámu.

Po vyhnání muslimů z Mekky byl těmto vysídlencům uloupen a zabaven veškerý majetek, který byl následně rozprodán ve vzdálených oblastech. Tržba za něj na cestě zpět do Mekky padla do rukou útočících muslimů, právě těch, kteří byli devastační politikou Mekkánců zasaženi nejvíce. Stalo se tak navíc v době, kdy byl dle tehdejších zvyků boj zakázán, což se setkalo s příkrým odsudkem Mekkánců.

V reakci na to Alláh zjevil:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ

Dotazují se tě na posvátný měsíc a na bojování v jeho průběhu. Rci: “Bojovat v něm je hřích těžký, avšak odvracet od stezky Boží, nevěřit v Něj, odhánět od Mešity posvátné a vyhánět obyvatele jejich z ní je ještě těžší hřích před Bohem.“ (Bekara: 217)

Ohledem událostí ze 7. října doposud panuje velké množství nejasností, objevila se řada zavádějících tvrzení, protichůdných svědectví a dokonce i otevřených lží. Jsme uprostřed zuřivého konfliktu a roztáčí se spirála nejen násilí, ale i propagandy s cílem absolutní dehumanizace protivníka. Posoudit přesnost jednotlivých zpráv je proto obtížné a ošemetné.

Proto je nutno pečlivě prověřovat všechny přicházející informace, shodně slovům Božím:

‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Vy, kteří věříte! Přijde-li k vám hanebník s nějakou zvěstí, snažte se ji objasnit tak, abyste z nevědomosti své nepoškodili lidi a abyste nemusili litovat toho, co jste učinili.“ (Hudžurát: 6)

V Palestině se vede asymetrická válka nejen zbraní, ale i sdělovacími prostředky. Proto je velmi těžké dopátrat se toho, co se skutečně děje. Bezpečně víme, že nemůžeme věřit ani prezidentům a premiérům, ani velkým mediálním stanicím, které byly v uplynulých dnech vícekrát dopadeny při lži a zaujatosti. Ať už se 7. října 2023 stalo cokoli, nic nemůže být ospravedlněním k páchání dalších zločinů na civilistech v Gaze. A podobně ani dosavadní okupace nedávala nikomu právo útočit na civilisty v řadách protistrany. Zločin není ospravedlněním pro jiný zločin a ani jeho podporou!

Vznešený Alláh praví:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ‎

Vy, kteří věříte! Buďte přímí před Bohem a buďte svědky spravedlivými. Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. Buďte spravedliví – a to je blíže k bohabojnosti – a bojte se Boha, neboť Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte.” (Máida: 8)

Od současných okupantů a jejich vlády nelze čekat nic pozitivního. Stejně jako od selektivních a předem zaujatých pohledů domácích medií i mezinárodního společenství, které se konstantně zaklíná lidskými právy a občanskými svobodami, ale v otázce Palestiny se vždy dívá kamkoli jinam.

Tato válka přinese ještě mnoho dalších přepočtů. Pro mnoho dětí, žen a dalších nevinných v Gaze už bude pozdě. Proto nesmíme mlčet a nedělat to, co je v našich silách, v souladu s panujícími zákony a mezinárodně uznávanými principy. Je nutné zastavit násilí a šikanu ze strany okupanta, prováděnou nad Gazou a jejím obyvatelstvem. Nelze mlčet, když umírají děti. Podpořme všechny ty, kteří na naši podporu mají právo.

 

Proti komu stojíme?

Nepřítel není automaticky každý, kdo s námi nesdílí stejnou víru. Nepřítel není ani každý člověk jiné etnicity. Nepřítel není ani jakýkoli zastánce jiných politických pohledů. Nepřítel je ten, kdo okupuje nějaké území a utlačuje jeho obyvatele. Nepřítel je ten, kdo přiloží jinému nůž na krk a když se dotyčný brání, obviní ho z terorizmu.

Alláh o takových říká:

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

A kdykoliv zažehnou oheň války, Bůh jej uhasí; a usilují šířit po zemi pohoršení, avšak Bůh nemiluje ty, kdož pohoršení šíří.“ (Máida: 64)

Nepřítel se chová jako synové proroka Ja’kúba a bratři proroka Júsufa عليهما السلام. Nejprve zinscenovali Júsufovo zmizení a předložil jeho otci Ja’kúbovi košili potřísněnou falešnou krví, aby uvěřil, že jeho syn je mrtev. A nakonec obvinili i samotného Júsufa, který mezitím dosáhl významného postavení v cizině, z krádeže a zpronevěry:

إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ

Jestliže kradl, tedy již kradl i jeho bratr před ním.“ (Júsuf: 77)

Falšování nepohodlných skutečností takovým lidem není cizí ani v případě Božího Slova a slibu daného Stvořiteli:

مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

Někteří z těch, kdož vyznávají židovství, překrucují smysl slov Písma a říkají „Slyšeli jsme a neuposlechli jsme“ a „Slyš, aniž to je slyšet“ a „Ráiná!“ A říkají to s překroucenou výslovnosti, a aby napadali náboženství. Kdyby byli řekli „Slyšeli jsme a uposlechli jsme“ a „Slyš“ a „Pohleď na nás!“, bývalo by to pro ně lepší a správnější. Avšak Bůh je proklel za nevěrectví jejich, a věří z nich jen počet nepatrný.“ (Nisá: 46)

Vytrvale upřednostňovali tento svět a materiální zisk, do té míry, že byli ochotni vztáhnout ruku i na nejvybranější a nejčistější lidské jedince – své vlastní proroky:

كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ

Kdykoliv však k nim přišli poslové s něčím, čeho si duše jejich nepřály, část z nich prohlásili za lháře a část zabili.“ (Máida: 70)

Ibn Tejmíja říká:

Zabíjeli i Boží proroky ze svých vlastních řad. Proto není překvapující jejich nenávist k věřícím.8

  1. Palestinské narativy, díl 1.
  2. Palestinské narativy, díl 2.
  1. Více viz Israel arrested 570 Palestinian children in first half of 2023 online na: https://peoplesdispatch.org/2023/07/24/israel-arrested-570-palestinian-children-in-first-half-of-2023/
  2. Muttefekun ‘alejhi. Zaznamenali al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 6011; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 2586.
  3. Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 481.
  4. Zaznamenal Ibn Kesír v al-Bidájetu we n-nihája, 9/324.
  5. Viz Medáridžu s-sálikín, 1/402.
  6. Viz Medžmú’u l-fetáwá we l-makáláti l-mutenewwi’a, 1/277.
  7. Viz az-Zikríját, 2/282.
  8. Viz al-Džewábu s-sahíh, 3/110.