Platí pronesení svědectví víry v jazyce jiném, než arabském?

temple with two clock towers during day

OTÁZKA: Pokud si přeje nemuslimka, nearabka, přijmout islám, může pronést svědectví víry ve svém mateřském jazyce, anebo musí být proneseno v arabštině?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Pokud si přeje nemuslimka, nearabka, přijmout islám, může pronést svědectví víry ve svém mateřském jazyce, anebo musí být proneseno v arabštině?

ODPOVĚĎ:

Pronesení svědectví víry (arab. الشهادة aš-šeháda) je první podmínkou přijetí islámu. Znamená výslovně dosvědčit, že není božstva kromě Alláha (tj. nic kromě Alláha nemá právo být uctíváno) a že Muhammed صلى الله عليه و سلم je Jeho služebník a posel. 

Toto svědectví je nejlepší vyslovit v arabském jazyce, [1] kvůli původnosti a originálnosti jejich významu, pod podmínkou, že dotyčná osoba, která si přeje přijmout islám, jim rozumí a jejich význam zná. Pokud by někdo vyslovil pouze slova šehády jen tak, aniž by poznával jejich význam, nestal by se muslimem. [2]  

Pokud by však nový konvertita při přijímání islámu vyřkl slova svědectví víry ve svém mateřském jazyce, jeho přijetí islámu by bylo zcela určitě platné, protože tímto aktem by byl splněn cíl pronesení svědectví víry.

Imám Jahjá ibn Šeref an-Newewí pravil:

Pokud by někdo vyslovil svědectví víry ve své mateřštině, byť by byl schopen pronést ji v arabském jazyce, stále by byl podle správnějšího názoru považován za muslima, protože potvrdil svou šehádu.[3]

A Alláh ví nejlépe.

Odpovídal: prof. Safet Kuduzović

Zdroj: Enciklopedija pitanja i odgovora – Vodić za muslimansku porodicu (Sarajevo: Stichting Hidžra, 2017) 1/183.

_____________________________________________________________________________

[1] O přijetí islámu více viz zde: http://e-islam.cz/node/17 a zde: http://e-islam.cz/content/p%C5%99ijet%C3%AD-isl%C3%A1mu-v-podm%C3%ADnk%C3%A1ch-%C4%8Desk%C3%A9-republiky

[2] Viz Rewdatu t-tálibín, 8/282; a Mughni l-muhtádž, 4/141. 

[3] Viz al-Minhádž, 1/133