Pochybnost o začátku dobrovolného půstu a jeho nahrazování

Logo XXL

OTÁZKA: Co udělat, pokud nevědomky zmeškám nebo zaspím čas pro suhúr (tj. jídlo před začátkem půstu) při dobrovolném půstu a najím se až o hodinu později? Např. pokud jsem se měl začít postit v 5:40 a začal jsem se postit až 6:40, aniž bych věděl, kdy začíná půst, což jsem se dozvěděl až po příchodu na společnou ranní modlitbu. Mám se postit dále, nebo ne? Mám nahrazovat půst?

OTÁZKA: Co udělat, pokud nevědomky zmeškám nebo zaspím čas pro suhúr (tj. jídlo před začátkem půstu) při dobrovolném půstu a najím se až o hodinu později? Např. pokud jsem se měl začít postit v 5:40 a začal jsem se postit až 6:40, aniž bych věděl, kdy začíná půst, což jsem se dozvěděl až po příchodu na společnou ranní modlitbu. Mám se postit dále, nebo ne? Mám nahrazovat půst?

ODPOVĚĎ:

Z vaší otázky není jasné, zda jste před tím, než jste se začal postit, něco posnídal či nikoli. Buď jak buď, i pokud by někdo něco posnídal a byl přesvědčen, že noc stále trvá a čas začátku půstu ještě nenastoupil, načež by si později uvědomil, že se mýlí, učenci se ve své odpovědi na otázku, zda má nahrazovat svůj půst, rozcházejí na dva názory:

První názor tvrdí, že se může klidně postit dále, jeho půst je správný a nemusí daný den nahrazovat. Tak smýšlí část zbožných předků a toto je také názor, který považovali za správný Ibn Tejmíja a Muhammed Sálih al-‘Usejmín, podkládaje ho mnoha argumenty.

Druhý názor smýšlí, že půst není správný a je povinností ho nahradit. To je názor většiny zastánců mezhebů hanefíjského, málikovského, šáfi’ovského a hanbelovského. [1]  

Ibn Tejmíja praví:

Pokud někdo pochybuje o tom, zda nastoupil či nenastoupil čas modlitby úsvitu (arab. القجر al-fedžr), má právo jíst a pít, dokud nerozezná, že čas jejího začátku právě nastoupil. Když poté zjistí, že náhodou jedl i po nástupu začátku modlitby úsvitu, učenci se neshodují, zda je povinností dotyčného nahradit půst tohoto dne. To, co je zřejmější, je, že není povinen tento den nahrazovat, což se uvádí od Omara رضي الله عنه a části zbožných předků i pozdějších autorit. Nahrazování takového půstu je obecně známým stanoviskem čtyř mezhebů a Alláh ví nejlépe.[2]  

Výše uváděné se vztahuje k povinnému půstu a v pohledu dobrovolného půstu není povinností takový půst znovu nahrazovat, nicméně lze říci, že pokud se jedná o doporučovaný (arab. مندوب mendúb), potom je ho doporučováno raději nahradit.  

A Alláh ví nejlépe.

Odpovídal: prof. Sead ef. Jasavić, profesor fikhu a imám mešity Sultanija ve městě Plav, Černá Hora.

_____________________________________________________________

[1] Viz Mewsú’atu l-fikhíja, Kitábu s-sijám, bábu l-awwel, k dispozici na <https://www.dorar.net/feqhia/1762> [14. IX. 2018].

[2] Viz Medžmú’u l-fetáwá, 25/217.