Pokud někdo zmešká 'išá a přijde až na teráwíh

Logo XXL

OTÁZKA: Pokud přidu do mešity později a nestihnu kvůli tomu společnou večerní modlitbu ‘išá, přičemž lidé se již modlí nepovinnou ramadánskou modlitbu teráwíh, jak mám postupovat? Pokud mám s sebou ještě další lidi, máme se spolu pomodlit ‘išá, nebo se přidat na teráwíh?

OTÁZKA: Pokud přidu do mešity později a nestihnu kvůli tomu společnou večerní modlitbu ‘išá, přičemž lidé se již modlí nepovinnou ramadánskou modlitbu teráwíh, jak mám postupovat? Pokud mám s sebou ještě další lidi, máme se spolu pomodlit ‘išá, nebo se přidat na teráwíh?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho صلى الله عليه و سلم.

Nejsprávnější v takové situaci je, že pokud člověk vejde do mešity pozdě, nestihne عشاء ‘išá a nalezne lidi, jak se již modlí teráwíh, přičemž s sebou má i další, měl by se přidat k imámovi a lidem, kteří se modlí تراويح teráwíh, ovšem s úmyslem, že se bude modlit povinnou modlitbu ‘išá, kterou ještě nemá a nikoli nepovinný teráwíh. Poté, co imám pozdravem ukončí modlitbu, mají dotyční vstát a domodlit se, co jim ještě z modlitby ‘išá zůstalo, každý zvlášť za sebe a nikoli spolu v jedné skupině. To je nejsprávnější.

Ustavit v mešitě další společnou modlitbu je věcí bezpochyby nedovolenou. Proto říkáme, připojte se za imáma, ale mějte v úmyslu modlit se ‘išá.

Pokud někdo namítne, zda je možné, aby se lidé modlili povinnou modlitbu za někým, kdo se modlí modlitbu nepovinnou, pak říkáme, že to dovoleno je. Došlo k tomu i v době Proroka صلى الله عليه و سلم. Mu’áz ibn Džebel رضي الله عنه se modlíval ‘išá za Prorokem صلى الله عليه و سلم a potom odešel ke svým lidem a vedl je jako imám tu samou modlitbu. Tedy pro ně to byla povinná modlitba, ale pro Mu’áza již modlitba nepovinná. Toto se dělo v době Posla Božího صلى الله عليه و سلم a Alláh to schválil. Je zřejmé, že i Prorok صلى الله عليه و سلم o tom musel vědět a schválil to. 

Imám Ahmed ibn Hanbel výslovně poznamenává, že pokud člověk vstoupí do mešity a imám už se modlí teráwíh, má se dotyčný připojit k němu s úmyslem modlit se ‘išá.

A Alláh ví nejlépe.

Odpovídal: šejch Muhammed ibn Sálih al-‘Usejmín

Zdroj: Silsiletu l-liká´i š-šehrí, č. 32, redakčně mírně upraveno.