Povinnost mít přehled o aktuální situaci muslimů doma i ve světě

Logo XXL

OTÁZKA: Je dobré mít přehled o aktuální situaci muslimů doma i ve světě, o soudobém dění, otázkách, dilematech a problémech ummy ve sféře politiky i společenského dění?

OTÁZKA: Je dobré mít přehled o aktuální situaci muslimů doma i ve světě, o soudobém dění, otázkách, dilematech a problémech ummy ve sféře politiky i společenského dění?

 
ODPOVĚĎ:
 
Co se získávání zpráv týče, mít přehled o současném stavu a o aktuální situaci, o slabostech muslimů a způsobech, jak se jí vyhnout, potom říkáme, že toto je součástí principů očišťování (arab. تصفية tasfíjja) a vzdělávání (arab. تربية tarbíjja) – tedy očišťování islámu od toho, co do něj bylo vneseno a důraz na vzdělávání muslimů a jejich navrácení k tomuto očištěnému islámu. Tedy znalost těchto obecných okolností, které muslimy provázejí, je nezbytností a imperativem bez kterého se toto úsilí neobejde. Jak řekl starý arabský básník, inspirujíce se významem jednoho sahíh hadísu:
 
Naučil jsem se zlo nikoli proto, abych je konal, nýbrž však proto, abych se mu vyhnul. A kdokoli neumí rozeznat dobro od zla, ten do zla upadne.
 
Toto je inspirováno hadísem Huzejfy ibn Jemána رضي الله عنه, uváděném v al-Buchárího i Muslimově Sahíhu, ve kterém Huzejfa říká:
تَعَلَّمَ أَصْحَابِي الْخَيْرَ وَتَعَلَّمْتُ الشَّرَّ‏.‏
Mí druhové se učili o dobru, ale já jsem se učil o zlu.1 Tj. naučil se od Proroka صلى الله عليه و سلم to, co je zlo, aby ho rozpoznal, neupadl do něho a aby ho nezasáhlo.
 
Tedy mít přehled o tom, co se s muslimy děje, na čem jsou, co na ně dopadá z ponížení a slabosti, zta účelem toto odvrátit od nich a odklonit je od toho prostředky znalosti, síly a moci, je povinností mezi mnoha dalšími povinnostmi.
 
 
Odpovídal: šejch Násiruddín al-Albání
Zdroj: časopis al-Isála, vyd. č. 18.
          www.doamuslims.com
 
 
1Toto znění uvádí al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 3607.