Povoluje islám jógu?

man sitting on gray dock

OTÁZKA: Je podle islámu dovoleno praktikovat jógu jako cvičení pro zdraví?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Je podle islámu dovoleno praktikovat jógu jako cvičení pro zdraví?

ODPOVĚĎ:

Jóga je přímo navázaná na staroindická mystická učení. Operuje s termíny a koncepty přímo odvozenými z indických polyteistických věrouk. Některé jogínské pozice přímo odkazují k rituálům védského náboženství či jiným starým indickým tradicím. Cílem jógy je zkvalitnění lidského zdraví cestou usměrnění životní energie prány a harmonizace čaker. Obojí jsou premisy vycházející ze staroindických polyteizmů a nemající žádné opodstatnění v učení islámského monoteizmu (arab. التوحيد at-tewhíd). Z tohoto důvodu není muslimům dovoleno praktikovat jógu, dokonce ani jako cvičení pro tělesné zdraví.

Muhammed ‘Abdulfettáh al-Fehím poznamenal:

Slovo jóga v sánskrtu, indickém liturgickém jazyce, znamená spojení a kontakt s Bohem, spojení těla i ducha s Bohem, které pomáhá získat duchovní poznání, moudrost a rozvíjet myšlení a správný vhled do podstaty světa.[1]

Ve svém lexikonu filozofických směrů Džemíl Sulejba píše:

Jóga je sánskrtské slovo pro cvičení praktizované indickými mudrci za účelem propojení se s univerzálním všeprostupujícím Duchem. Není to myšlenkový směr v pravém smyslu slova, spíše jde o gymnastické cvičení mající uvolnit ducha a oprostit ho fyzických i mentálních tíží.[2]

Podle Ahmeda Šelábího, znalce indických myšlenkových směrů, se jogíni nestaví explicitně proti žádnému náboženství, pouze tvrdí, že žádné náboženství neobsahuje celou pravdu, ale jen pravdy parciální. Toto je ve skutečnosti nepřímý útok na pravdivostní nárok islámu, tedy obvinění, že není celou, ale jen částečnou pravdou. [3]

Otázka jógy úžeji souvisí s konceptem prány jakožto spirituální životní síly prostupující vše ve vesmíru. [4] Tento princip je nespojitelný s učením islámu. Jen velmi volně mu odpovídá islámský koncept Božího požehnání, tzv. بركة baraka, jenže o požehnání lze usilovat jen šarí’atsky dovolenou a jasně vymezenou cestou.

Některé užívané pózy a cvičení mají podle Fárise al-‘Ulwána dokonce explicitně polyteistickou náplň – jako pozdrav Slunci padnutím na tvář osmi body na těle za pronášení specifických modliteb a zvuků, přičemž tělo má být ideálně nahé, což opět protiřečí dalšímu islámskému příkazu, totiž nařízení o pokrývání nahoty. [5]

Z výše uvedených důvodů považujeme takové praktiky za zakázané, neboť Vznešený Alláh pravil:

قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّـهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِۦٓ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا۟ وَإِلَيْهِ مَـَٔابِ

Rci: “Bylo mi pouze poručeno, abych Boha uctíval a nikoho k Němu nepřidružoval; vzývám Jej tedy a k Němu se i navrátím.” (Ra’d: 36)

وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ

A bylo již vnuknuto tobě i těm, kdož před tebou byli: “Věru, budeš-li přidružovat, marné budou skutky tvé a budeš zajisté mezi těmi, kdož ztrátu utrpí. (Zumer: 65)

‘Abdulláh ibn Omar رضي الله عنهما vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ, فَهُوَ مِنْهُمْ.

Kdo napodobuje nějaký lid, ten k nim patří.[6]

Dále v sobě zahrnuje šarlatánství, sporné diety a konzumaci pochybných přípravků, odhalování nahoty, nemravné pózy, nebo pózy které mohou ublížit zdraví některých lidí, napodobování zvířat a marnění času. [7]

Je sice pravda, že někteří indičtí súfíjové pracovali na jogínském systému kompatibilním se šarí’ou, nicméně je sporné, jakých výsledků dosáhli a navíc jejich styl jógy ani není na Západě vyučován. Tito súfíjové se pokoušeli odstranit z jógy všechny prvky nekompatibilní se šarí’ou, jenže to není tak docela možné, neboť jóga je ucelený systém fyzického i duševního cvičení, neoddělitelný od neislámských spirituálních konceptů.

Namísto jogínských póz možno pro tělesné cvičení doporučit větší počet rek’átů nepovinné modlitby a delší setrvávání v jednotlivých modlitebních pozicích.

A Alláh ví nejlépe.

Odpovídal: Alí Větrovec

_____________________________________________________________

[1] Viz al-Júgá we t-teneffus, str. 19.

[2] Viz al-Mu’džemu l-felsefí, 2/590.

[3] Viz Adjánu l-Hind al-Kubrá, str. 174.

[4] Na ten jsme odpovídali v článku: Léčba pomocí bioenergie, vibrací čaker a vylaďování aury. K dispozici zde: <http://e-islam.cz/content/l%C3%A9%C4%8Dba-pomoc%C3%AD-tzv-bioenergie-vibrac%C3%AD-%C4%8Daker-vylad%C4%9Bn%C3%AD-aury?fbclid=IwAR2X6VQX_2ZE6-Z1jzEJXnbs_m6vOxZQqKzMEfNfBrqp3Bi29dqMl70Kodg>

[5] Podrobně viz al-Júgá fí mízáni n-nakdi we l-‘ilm, str. 13-18.

[6] Zaznamenal Abú Dáwúd v Sunenu, hadís č. 4031 a mnozí další, jako hasan sahíh ho ve svém tahkíku doložil al-Albání.

[7] Podrobněji viz al-Júgá fí mízáni n-nakdi we l-‘ilm, str. 84-86.