Požehnání je se staršími

Logo XXL

Ibn ‘Abbás رضي الله عنه vyprávěl od Proroka صلى الله عليه وسلم:
 
البركة مع أكابركم
Požehnání je s vašimi staršími."[1]

Ibn ‘Abbás رضي الله عنه vyprávěl od Proroka صلى الله عليه وسلم:
 
البركة مع أكابركم
Požehnání je s vašimi staršími."[1]
 
Al-Manawí o tomto hadísu říká:
المجربين للأمور المحافظين على تكثير الأجور فجالسوهم لتقتدوا برأيهم
"(Starší) jsou zkušenější a prošli mnoha věcmi. Proto by jejich názory měly být brány v potaz. "[2]
 
Al-Beghawí říká:
 قال سليمان : لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر ، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس
Sulejmán pravil: „Lidé zůstanou na dobru, dokud bude ten první z nich učit ty další. Pokud zhyne ten první, aniž by vyučoval ty další, zhynou tak i lidé."[3]
 
Sa’íd ibn Džubejr byl tázán:
ما علامة هلاك الناس ؟ قال : إذا هلك علماؤهم
„Jaké jsou znaky zániku lidí?“ Odpověděl: „Když vymřou jejich učenci."
Alláh srovnal úctu muslimů vůči starším s jejich úctou vůči Němu. Abú Músá al-Aš’arí رضي الله عنه vyprávěl, že Boží
 
Posel pravil صلى الله عليه وسلم:
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه  وإكرام ذي السلطان المقسط
Věru ctít šedovlasé muslimy je z úcty k Alláhu, též toho, kdo shromáždil Korán (ve svém srdci) bez liknavosti vůči tomu, či přehánění a též i spravedlivého vladaře."[4]
 
Prorok صلى الله عليه وسلم též řekl:
ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، و يوقر كبيرنا
Není od nás ten, kdo není milostiv k mladším našim a nectí naše starší.[5] 
Ať Alláh zvýší naši lásku a respekt ke starším členům naší ummy.


[1] Sahíh Ibn Hibbán, č. 1912; oceněn jako sahíh by al-Hákimem a Zahabím. Viz Sahíhu l-Džámi’, č. 2884 a Silsila as-Sahíha, č. 1778.
[2] Viz at-Tejsír, 1/893.
[3] Viz Šarh as-Sunna, 1/317.
[4] Sunen Abí Dawúd, č. 4843; Ibn Hadžer a al-Albání ocenil graded the isnad to be hasan – see ‘Saheeh Abi Da’wud’, 4843 and ‘Takhreej Mishkat al-Masabih’, 4900
[5] Zaznamenal at-Tirmízí, č. 1919, oceněn jako hasan v Sahíh at-Tirmízí, 1565.