Přesný význam pojmu Tághút ve slovech Božích: "ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v boha …" (Bekara:256)

Logo XXL

OTÁZKA: Jaký je přesný význam pojmu Tághút ve verši: “Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí.” (2:256)? Pochopil jsem správně, že Tághút je pojem pro modlářství?

OTÁZKA: Jaký je přesný význam pojmu Tághút ve verši: “Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí.” (2:256)? Pochopil jsem správně, že Tághút je pojem pro modlářství?

ODPOVĚĎ:

Co se týče pojmu الطاغوت at-tághút zmíněného ve verši:

لا إِكراهَ فِي الدّينِ ۖ قَد تَبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيِّ ۚ فَمَن يَكفُر بِالطّاغوتِ وَيُؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استَمسَكَ بِالعُروَةِ الوُثقىٰ لَا انفِصامَ لَها ۗ وَاللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ

Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí. (Bekara:256)

Tento pojem je odvozen od slovesného základu طغى – يطغى taghá – jatghá s významem vzpouzet se někomu/něčemu, být vzpurný, zpupný a označuje falešné či lživé božstvo, modlu, idol, cokoli, co se uctívá namísto Boha jakožto objekt modloslužebnictví, něco, co lidé zbožňují a adorují, ačkoli to nemá právo na uctívání. 

Podmínkou správné a přijaté víry v Jediného Boha Stvořitele je pak právě předně a nejprve odmítnutí veškerých طغاويت tagháwít (pl. od tághút), tedy falešných božstev, v duchu významu slov svědectví víry لا اله الا الله lá iláhe ille lláh, tj. není božstva kromě Boha/Alláha, tj. nic kromě Alláha, Jediného Boha Stvořitele, nemá právo na uctívání. Tj. nejprve upřeme nárok být uctíván všemu a komukoli a poté potvrdíme výlučnou výsadu být uctíván pouze a toliko Jedinému Bohu Stvořiteli.

Imám a obnovitel víry Muhammed ibn ‘Abdilwehháb specifikoval celkem pět kategorií tághúta – 1. šejtán; 2. nespravedlivý soudce či arbitr svévolně měnící Boží předpisy; 3. kdo se řídí jiným zákonem, než Zákonem Božím; 4. kdokoli, kdo o sobě prohlašuje, že zná nepoznatelné; a 5. kdokoli je uctíván vedle Alláha a je s tímto uctíváním své osoby spokojen. [1]

A Alláh ví nejlépe.

_________________________

[1] Viz ad-Dureru s-senníja, 1/161-163. Celé pojednání imáma Muhammeda ibn ‘Abdilwehhába o pojmu tághút viz zde: http://www.e-islam.cz/node/210.