Přiměřená délka společné modlitby

Logo XXL

 Bylo vyprávěno, že Džábir řekl: „Mu‘áz vedl své společníky v modlitbě ‘išá´ a provedl ji zdlouhavě.

 Bylo vyprávěno, že Džábir řekl: „Mu‘áz vedl své společníky v modlitbě ‘išá´ a provedl ji zdlouhavě.

Prorok صلى الله عليه و سلم  řekl:Chceš být příčinou rozkolu? Když vedeš lidi v modlitbě, recituj „we šemsi we duháhá“[1], „sabbih isma rabbika ´l-A’lá“[2], „ikra´ bismi rabbik“[3] anebo „we ‘l-lejli izá jagšá[4] Zaznamenal Muslim.
Al-Háfiz (tedy Ibn Hadžer) řekl: „Na toho, kdo následuje cestu Proroka صلى الله عليه و سلم, tím, že je stručný a úplný,  si nikdo nebude stěžovat, že u něj modlitba trvá příliš dlouho.
Popis modlitby Proroka
صلى الله عليه و سلم je známý. Proto stručná povinná modlitba, která je něco, co je relativní, a musí to být poměřeno s tím, co Prorok صلى الله عليه و سلم, přikázal, a nikoli s touhami jednotlivých modlících se v seskupení . Je zaznamenáno obou sbírkách Sahíh že Anas řekl: „Nikdy jsem se nemodlil za nikým, kdo prováděl modlitbu stručněji a dokonaleji, než Prorok صلى الله عليه و سلم.
Řekl, al-Mubdi‘: Jsou hodnoceny modlitby Proroka صلى الله عليه و سلم , pak jeho sedžda trvala dlouho, přibližně po dobu, kdy je možno říci Subhána rabí al-A’lá desetkrát. Jeho rukú‘ trvalo ‘podobně dlouho. A on (tedy Prorok صلى الله عليه و سلم) řekl: „Modlete se, jak jste mě viděli modlit se.
Šejch al-islám (tedy Ibn Tejmíjja) řekl: „Imám nemá právo na modlitbu delší, než takovou, která je stanovena.
Měl by konat to, co obvykle činil Prorok
صلى الله عليه و سلم, a prodloužit, či zkrátit podle okolností, stejně jako to Prorok صلى الله عليه و سلم udělal.
Ibn ‘Abdulberr říká: „Pro imáma krátká modlitba je věc, na které je shoda učenců, že je mustehabb (tj. oblíbená), tak dlouho, dokud splňuje podmínku kompletního provedení.
Z Džábirova výše uvedeného hadísu vyplývá, že přednášet uvedené súry nebo podobných sur je to, co je považováno za střed v modlitbě. Co je předepsáno, je, že rukú‘ a sudžúd mají být stejné, jako délka recitace.
A Alláh ví nejlépe.

autor: šejch Abdulláh ibn Abdurrahmán Bassám.
Zdroj: Tewdíhu l-Ahkám min Bulúgh al-Marám, str. 253.

http://www.islam-qa.com/en/ref/11483/long%20prayers[1] Súra Šems, Slunce, 91. v pořadí.
[2] Súra al-A’lá, Nejvyšší, 87. v pořadí.
[3] Súra ‘Alaka, Kapka přilnavá, 96. v pořadí.
[4] Súra al-Lejl, Noc, 92. v pořadí.