Přínosy a význam ranní modlitby fadžr

Logo XXL

OTÁZKA: Jaký význam a přínos má ranní modlitba oproti ostatním povinným modlitbám? Co pomáhá posílit odhodlání věřícího vstát na ranní modlitbu?

OTÁZKA: Jaký význam a přínos má ranní modlitba oproti ostatním povinným modlitbám? Co pomáhá posílit odhodlání věřícího vstát na ranní modlitbu?

 
ODPOVĚĎ:
 
Chvála Alláhu, který předepsal Svým služebníkům modlitby a uložil jim je jako povinnost. Chvála Alláhu, Který nebude nikoho trestat za to, co bylo nad jeho síly.
Mír a požehnání Božímu Poslu صلى الله عليه و سلم, který svým věrným uložil závazek: „Modlete se tak, jak vidíte modlit se mne.1
 
Vykonávat pět povinných denních modliteb je příkazem od všemohoucího Alláha. Posel Boží صلى الله عليه و سلم praví: „Denních modliteb, které Alláh Vznešený předepsal, je pět. Kdo se nejlepším způsobem očistí a pomodlí se tyto modlitby v jejich čase, pečlivě vykonávajíce předklon i sedždu a přitom bude pokorný, tomu náleží od Alláha úmluva, že mu odpustí. A kdo tak neučiní, ten od Alláha nemá žádnou úmluvu. Bude-li Alláh chtít, potrestá ho, a pokud bude chtít, odpustí mu.2
 
Těchto pět denních modliteb v průběhu jednoho dne a jedné noci Alláh uložil lidstvu během noční cesty Proroka صلى الله عليه و سلم na nebesa. Nikdo nemá právo tento počet například zmenšit jen na čtyři modlitby. Nikdo nemá právo povinné modlitby vynechávat a každý se (v případě mužů, neboť u žen je nejhodnotnější modlitba v domě, kde jsou příkladem svým dětem) musí maximálně snažit, modlit se je společně s ostatními:
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴿١٠٣﴾
A když končíte modlitbu,vzývejte Boha vstoje, vsedě i vleže! A jste-li v bezpečí, dodržujte modlitbu, neboť modlitba je pro věřící předepsána v čas stanovený! (Nisá:103)
Kdo toto nerespektuje, tomu je určena výtka:
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴿٤﴾الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴿٥﴾
Běda těm, kdož při modlení o modlitbu svou se nestarají (Má’ún: 4-5)
Pokud člověk promešká nějakou modlitbu, je jeho povinností danou modlitbu nahradit. Tímto nahrazením splatí svůj dluh, ale hřích za nevykonání modlitby včas mu zůstává. Tohoto názoru byl z moderních učenců šejch al-‘Usejmín.
 
Vykonávání modliteb je také hranicí, kterou Alláh postavil mezi víru a nevíru. Ti, kteří považují nevykonávání modliteb za čin nevíry, díky kterému člověk přestává být muslimem, se odvolávají na verš, kde Vznešený praví:
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴿٥٩﴾
Po nich však následovali nástupci, kteří modlitbu opustili a jen vášně své sledovali, a ti se setkají s bludem (Merjem:59)
Z moderních učenců toto stanovisko zastával např. šejch Ibn Báz.
 
Jednou z těchto pěti modliteb, kterou v současnosti mnoho muslimů zanedbává, je modlitba فَجرٌ fadžr, tedy ranní, jejíž čas začíná úsvitem a končí těsně před východem slunce. Sestává se ze dvou rek’átů povinné, فرض fard, modlitby, kterým předchází dva rek’áty modlitby dobrovolné, نافلة náfila, resp. سنة sunna.
 
Fadžr je tak důležitou modlitbou, že již o dobrovolné modlitbě, která vlastní povinné předchází, Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl: „Dva rek’áty sunna modlitby před fadžrem jsou lepší, než celý tento svět a vše, co je v něm.3
 
Samotná povinná ranní modlitba má následující přednosti:
 1. Přítomní jsou na ní andělé. Alláh vznešený pravil:
  أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴿٧٨﴾
  Konej modlitbu při sklonku slunce až do setmění nočního a přednášej Korán za jitra, vždyť přednášení jitřní je před svědky konáno. (Isrá´:78) Ibn Kesír u výkladu tohoto verše uvádí od Abú Hurejry رضي الله عنه, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Společná modlitba je od modlitby vykonané samostatně lepší pětadvacetkrát, ranní modlitbě pak jsou přítomni jak andělé noci, tak i andělé dne.4 Abú Hurejra také slyšel Proroka صلى الله عليه و سلم říci: „Při vás se střídají andělé dne s anděly noci a setkávají se na ranní (فجر fadžr) a odpolední (عصر asr) modlitbě. Poté od vás stoupají a jejich Pán se jich táže: „Při čem jste opustili Mé služebníky?“ Odpoví: „Přišli jsme k nim a oni se modlili a odešli jsme od nich a oni se modlili.5
 2. Je pramenem světla v Soudný Den. Burejda al-Aslemí رضي الله عنه uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Těm, kteří v šeru a tmě kráčejí do mešity, oznam zvěst radostnou o dokonalém světle v Soudný Den.6
 3. Je pramenem síly, čilosti a dobré nálady. Abú Hurejra رضي الله عنه uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Kdykoli někdo z vás večer usne, šejtán na jeho zátylku uváže tři uzly. Udeří do každého z nich a řeklne: „Před tebou je dlouhá noc, tak spi.“ Když se služebník probudí a vzpomene jména Božího, rozváže se jeden uzel. Když se očistí před modlitbou, rozváže se druhý uzel a když se poté i pomodlí, rozváže se i třetí a on poté vstane plný energie a dobré nálady. V opačném případě vstanebez nálady a líně.7 Tedy těm, kdo se nemodlí fadžr chybí vnitřní spokojenost a zkaženost, vnitřní zloba a lenost jsou jejich nevyhnutelnými společníky.
 4. Je ukazatelem pokrytectví a upřímnosti. Abú Hurejra رضي الله عنه uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Pro pokrytce nejsou těžší modlitby, nežli fadžr a ‘išá´. Kdyby věděli, jaká odměna se v nich skrývá, vydali by se na ně, i kdyby se měli plazit …8 Tento hadís ukazuje, že vynechávání povinné společné ranní a večerní modlitby je znakem pokrytectví. Alláh pravil:
  إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴿١٤٢﴾
  Pokrytci se snaží oklamat Boha, ale On oklame je. A když vstávají k modlitbě, zvedají se lenivě a jen před lidmi předstírají a vzpomínají na Boha jen nepatrně (Nisá:142)
 5. Kdo se modlí ranní modlitbu, na onom světě uvidí svého Pána. Džerír ibn ‘Abdulláh al-Bedželí رضي الله عنه byl se skupinou dalších sahábů v noci u Prorokaصلى الله عليه و سلم, který pohlédl na měsíc v úplňku a pravil: „Věru uvidíte svého Pána tak, jako vidíte tento měsíc, nebudete se muset vůbec přemáhat, abyste Ho viděli. Pokud jste tedy s to nezmeškat modlitbu před východem slunce a před jeho západem, pak tak i učiňte,“ načež recitoval verš:
  فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴿٣٩﴾
   Snášej trpělivě jejich řeči a před slunce východem a západem oslavuj chválu svého Pána (Káf:39).9
 6. Tato modlitba chrání před ohněm pekelným. ‘Umára ibn Ru´ajba رضي الله عنه slyšel Prorokaصلى الله عليه و سلم říci: „Do Pekla nevstoupí ten, kdo se modlí před východem slunce a před jeho západem,10 tedy modlitby fadžr a ‘asr. To je nádherná záruka záchrany před utrpením, ohněm, okovy, jedy a plameny, stejně jako před drtícím a třeskutým chladem Pekla. Ve stejném smyslu slyšel i Abú Músá رضي الله عنه Proroka říci: „Kdo se modlí fadžr a ‘asr, vejde do ráje.11
 7. Ranní modlitba přináší Boží záštitu a ochranu. Džundub ibn ‘Abdulláhرضي الله عنه slyšel Proroka صلى الله عليه و سلم říci: „Kdo se modlí fadžr, je pod Boží ochranou, proto mějte před takovou osobou ohledy. A kdo napadne někoho, kdo je pod ochranou Boží, toho Alláh dostihne a uvrhne jej do Ohně Pekelného.12
 8. Ranní modlitba je vykoupením hříchů mezi modlitbami ‘išá a fadžr. Ishák ibn Se’íd ibn ‘Amr ibn Se’íd ibnu l-Ás uvádí přes svého otce od svého dědečka, že byl u Osmána رضي الله عنه, který poprosil o vodu pro abdest a uvedl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Není muslima, který dočká času modlitby, načež krásně a předpisově vezme abdest, načež se s pokorou a pečlivostí pomodlí, kterému by jeho modlitba nebyla vykoupením z toho, čeho se předtím dopustil z hříchů, pokud se nedopustí velkých hříchů. A tak je celý život.13
 9. Ranní modlitba přináší požehnání v živobytí. To se odráží v čase, majetku i v hledání nauky. Sahr al-Ghámidí رضي الله عنه uvádí, že Prorokصلى الله عليه و سلم prosil Alláha slovy: „Alláhumme bárik li ummetí fí bukúrihá,“ tj. „Ó Bože, požehnej mé ummě v jejím časném ránu.“ Vypravěč tohoto hadísu také uvádí, že kdykoli Prorokصلى الله عليه و سلم vysílal nějakou výzvědnou jednotku, nebo vojsko, vysílal by jej vždy ráno, na počátku dne. Sahr sám byl obchodník a své karavany vysílal také na počátku dne, díky čemuž hojně vydělával a jeho majetek rostl.14
 10. Kdo chce odměnu jako za hadždž a ‘umru každý den, nechť se modlí tuto modlitbu společně s ostatními a po jejím vykonání vzpomíná Alláha. Anas ibn Málik رضي الله عنه slyšel Božího Posla صلى الله عليه و سلم říci: „Kdo se modlí fadžr společně a potom sedne, vzpomínajíce Alláha Vznešeného, dokud slunce nevyjde, načež se poté, co vyjde, pomodlí dva rek’át, tomu se dostane odměny jako za hadždž a ‘umru, přesně tolik, přesně tolik, přesně tolik.15
 11. Kdo chce odměnu jako za celou promodlenou noc, nechť se ‘išá a fadžr modlí společně. Posel Božíصلى الله عليه و سلم pravil: „Kdo se společně pomodlí ‘išá, jakoby se modlil polovinu noci. Kdo se společně pomodlí fadžr, jakoby v modlitbách strávil celou noc.16
 
Kdo naopak společnou ranní modltibu nevykonává, dopustil se několika prohřešků:
 • Protiví se příkazu Alláha a Jeho Poslaصلى الله عليه و سلم.
 • Promeškal modlitbu, jejímiž svědci jsou andělé.
 • Sám sebe zaškatulkoval mei ty, kteří mají vlastnost pokrytců.
 • Sám sebe zbavil Boží ochrany.
 • Sám sobě omezil Boží požehnání.
 • Vystavuje sám sebe trestu, který Alláh určil pro ty, kteří se nestarají o své modlitby.
 
Na závěr uvedeme několik rad, které člověku pomáhají vstát na fadžr.
 
 1. Upřímnost úmyslu a pevné rozhodnutí na fadžr skutečně vstát, vykonat modlitbu jen pro tvář Boží. Toto odhodlání vstát na modlitbu má být větší, než odhodlání vstát do práce.
 2. Vědomí Boží velikosti, Jeho příkazů, jeho odměny a trestu.
 3. Jít včas spát a neponocovat. Také nenocovat bez potřeby v jiném, než domácím prostředí.
 4. Před spánkem vzít abdest a opakovat předepsané zikry.
 5. Nařídit si budík, nebo poprosit někoho dalšího, aby dotyčného na fadžr vzbudil.
 6. Snažit se pomodlit na samém začátku času pro fadžr, protože odkládat modlitbu také není chvályhodné.
 
Prosíme Alláha, aby nám dal sílu vykonávat stanovené povinnosti tak, jak je potřeba, vždyť On nás nebude trestat za to, co jsme z objektivních důvodů nebyli schopni vykonat. Mějme na paměti slova Boží:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ
  A kdo je bohabojný, tomu On připraví východisko a uštědří mu obživu z místa, odkud s tím ani nepočítal. A tomu, kdo spoléhá se na Boha, tomu On postačí, vždyť Bůh uskutečňuje rozkaz Svůj (Talák:3)
 
A prosíme jej za odpuštění našich hříchů, nedostatků a poklesků. Ámín!
 
Odpovídal: Safet H. Suljić , Islámská univerzita v Rijádu . Redakčně kráceno.
 
 
1Zaznamenali al-Buchárí a Muslim.
2Zaznamenal Abú Daúd v Sunenu, 1/169.
3Zaznamenal Muslim.
4Uvádí Ibn Kesír v Tefsíru.
5Zaznamenali al-Buchárí a Muslim.
6Zaznamenali at-Tirmizí a Abú Daúd.
7Zaznamenali al-Buchárí, Muslim, Abú Daúd, Ahmed a an-Nesáí.
8Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 658; Muslim a další.
9Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 554; Muslim a další.
10Zaznamenali Muslim a Ahmed.
11Zaznamenali jej al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 574; a Muslim. Použit je zde výraz berdejni označující doslova dva chlady. Jednak odkazuje na pokles teploty ráno a v pozdní odpoledne v porovnání s polednem, navíc přímo odkazuje na úlevu od žáru Pekla.
12Zaznamenal Muslim. V jiném podání Muslim zaznamenal i dodatek „ uvrhne jej do Ohně Pekelného hlavou napřed.
13Zaznamenal Muslim.
14Zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 1212. al-Albání jej ocenil jako sahíh v Sahíhu l-džámi’i s-saghír.
15Al-Albání tento hadís uvádí v Silsiletu l-ahádísi s-sahíha, hadís č. 3403. Hadís je hasan a jeho vypravěči věrohodní.
16Zaznamenal Muslim.