Priority islámské osvěty

Logo XXL

 

 

OTÁZKA: Jaké jsou priority da’wa (islámské osvěty)?
ODPOVĚĎ:
 
Priority a základy islámské osvěty jsou bezpochyby stejné a v čase neměnné, jsou od doby proroctví Muhammeda صلى الله عليه و سلم až do Soudného dne tytéž stejné.
 
Avšak existuje možnost, že některých z těchto základů je již u nějakého národa dosaženo a není nic, co je narušuje a devalvuje, takže da’íja se musí ohlédnout na jiné, které jsou naopak u daného národa zanedbány.
Podle toho se základy da’wy nemění a jsou obsaženy v Prorokově صلى الله عليه و سلم radě Mu’ázu ibn Džebelovi u příležitosti jeho odchodu do Jemenu:
Nechť tím prvním, k čemu je vyzveš, bude ‘ibáda (zde služba uctíváním Bohu Jedinému a nikomu jinému) a když poznají Alláha, pak jim oznam, že Alláh nařídil patero denních modliteb během dne a noci. Poté, co se začnou modlit, jim oznam, že Alláh přikázal zekát, který se odnímá od jejich boháčů a přerozděluje chudým. Pokud tě v tom uposlechnou, odeber od nich zekát a neber jejich nejcennější majetek![1]
 
Když vyzýváme nevěřící k islámu, je povinnost přidržovat se tohoto pořádku. Když se vyzývají muslimové, kterým je první pilíř, tj. Boží Jednota a Jedinečnost, znám a není nic, co by ho narušovalo, pak vyzýváme k něčemu, co je vzpomenuto v hadíse, že přichází později.
 
Autor: šejch Ibn ‘Usajmín

Zdroj: Kitábu d-da’wa, 2/154-155.[1] Obecně přijímaný. Sahíh Buchárí, Kitábu z-zekát, hadís č. 1458; Sahíh Muslim, Kitábu l-ímán, hadís č. 19.