Přitáhněte své opasky, Noc úradku se blíží!

Logo XXL

Dnešní nocí se začíná posledních 10 dní ramadánu, ve kterých je sunnou uctívat Alláha co nejvíce a také se co nejvíce vzdálit od všeho, co člověka od tohoto úsilí rozptyluje.

Dnešní nocí se začíná posledních 10 dní ramadánu, ve kterých je sunnou uctívat Alláha co nejvíce a také se co nejvíce vzdálit od všeho, co člověka od tohoto úsilí rozptyluje.

 
Matka věřících ‘Áiša رضى الله عنها vypráví:
.كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ
Když nadešlo posledních 10 dní ramadánu, Posel Boží صلى الله عليه وسلم utáhl svůj opasek, oživil noc uctíváním a probouzel svou rodinu.1
 
 
Použitá fráze شَدَّ مِئْزَرَهُ šedde mi´zerehu – utáhl svůj opasek, znamená podle Ibn Hadžera al-Askaláního zcela napřáhl své úsilí ke zbožnosti a zcela se oddal modlitbě a dalším podobám uctívání a zdržoval se svých žen a styku s nimi.2
 
V lichých z posledních 10 nocích je třeba hledat lejletu l-kadr, Noc úradku.
 
Rovněž ‘Áiša uvádí od Posla Božíhoصلى الله عليه وسلم tato slova:
تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .
Hledejte Noc úradku v lichých z posledích deseti nocí ramadánu.3
 
Tato zázračná noc se vyznačuje tím, že uctívání v ní je lepší než uctívání tisíc měsíců, tedy 83,3 roku, neboli 29 500 dní, okolo 708 000 hodin nebo 42 480 000 minut. Pokud bychom uvažovali, že noc trvá nějakých 7-8 hodin, potom je jedna hodina této noci lepší než 83,3 roku a jedna minuta více než 72 dní. Kdo v ní ztratí jednu minutu, jakoby přišel o 72 dní uctívání Všemohoucího Alláha.
 
Tato jedinečná příležitost může nastat už dnes v noci.
 
Nezapomeňte ale ani na tuto alternativu, kterou zmiňuje šejch Muhammed ibn Dedú aš-Šankítí:
 
„Je chvályhodné strávit uctíváním všech deset nocí a nejen liché. Proč? Protože existují hadísy, jež jedné části muslimských učenců naznačují, že se noci počítají od konce. Potom by 30. noc byla první, 28. by byla třetí, 26. pátá, 24. sedmá a 22. devátá. Podle další části učenců se noci počítají popořadě. Tedy abychom si byli zcela jisti, že nám Noc úradku neunikla, je třeba se uctívání věnovat všech 10 nocí.“
 
 
 
 
1 Hadís je muttefekun ‘alejhi, zaznamenali jej al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 2024; Muslim v Sahíhu, hadís č. 1174. Uvádí jej i Abú Daúd v Sunenu, hadís č. 1376, al-Albání jej doložil jako sahíh; Ibn Mádža v Sunenu, 1768, jako sahíh.
2 Viz Bulúghu l-merám, k hadísu č. 718.
3 Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 2017.