Prosba, kterou Alláh vyslyší

Logo XXL

 Od Burejdy رضي الله عنه se uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم slyšel jistého muže říci:

 Od Burejdy رضي الله عنه se uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم slyšel jistého muže říci:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ أَنِّي أّشهَدُ أَنَّكَ أََنتَ الله لاَ إِلَهَ إلاَ أَنتَ, الأَحَدُ الصَّمَدُ, الَذِي لَم يَلِد وَ لَم يُولَد وَ لَم يَكُن لَهُ كُفُوَا أَحَدٌ
 
“Alláhumme inní as´eluke anní ašhadu anneke ante ´lláhu lá iláhe illá ante, al-ahadu s-samed, lem jelid we lem júled we lem jekun lehu kufuwen ahad,“
 
tzn. „Ó Alláhu, věru Tě prosím tím, že vyznávám, že jsi Bůh, není božstva kromě Tebe, Jediného, Samobytného, Jenž neplodil a nebyl zplozen, a kterému nikdo není roven.“
 
Posel Boží mu řekl: „Věru jsi poprosil Alláha jménem takovým, že když se k Němu někdo takto obrátí, On mu dá a když Jej někdo takto prosí, On na takovou prosbu odpoví.
 
Hadís zaznamenává Abú Daúd a al-Albání jej oceňuje jako sahíh v Sahíh Suneni Abí Daúd, hadís č. 1493.