Půst a zaměstnání

Logo XXL

OTÁZKA: Může pracující člověk, pokud mu to jeho zaměstnání komplikuje, přerušit půst?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Může pracující člověk, pokud mu to jeho zaměstnání komplikuje, přerušit půst?

ODPOVĚĎ:

Obecné pravidlo zní, že nic takového dovoleno není, pouze s jedinou výjimkou ojedinělých, skutečně mezních a nestandartních případů fyzicky nesmírně náročných úkolů v rámci některých profesí, které nutno řešit individuálně a konzultovat je se staršími a zkušenými, bohabojnými, moudrými a znalými islámskými učenci.

Důvodem toho je, že ti, kteří přeruší půst bez důvodu, se vystavují riziku trestu, který je výslovně vzpomenut v hadísech Posla Božího صلى الله عليه و سلم dochovaných autentickou cestou. [1]

Az-Zehebí na základě takových podání uzavřel:

Přerušit povinný ramadánský půst bez řádného (tj. Koránem a Sunnou stanoveného – pozn. překladu) důvodu je velký hřích.[2]

Jinými slovy, máme-li k dispozici podání dokladující konkrétní trest za konkrétní provinění, potom toto konkrétní provinění lze klasifikovat jako jeden z velehříchů (arab. الكبائر al-kebáir).

Ramadán je výjimečný čas oproti zbývajícím jedenácti měsícům roku a je nutno ho naplno využít pro uctívání, ve shodě se slovy Posla Božího صلى الله عليه و سلم:

يقول ربكم تبارك وتعالى : يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى و أملأ يديك رزقا ، يا ابن آدم ! لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا و أملأ يديك شغلا.

Váš Pán Vznešený říká: „Synu Adamův, vymez pro sebe čas na Mé uctívání, věru Já naplním tvé srdce pocitem bohatství a spokojenosti i tvé ruce obživou. Synu Adamův, nevzdaluj se ode Mne, neboť jinak ti naplním srdce chudobou a tvé ruce zbytečnou dřinou.[3]

‘Alí ibn Abí Tálib رضي الله عنه pravil: „On dává více tomu, kdo Mu děkuje.[4]

Jednou z podob díkuvzdání a vděku vůči Alláhu za Jeho štědrost a dary je i měsíc ramadán a uctívání v něm. Pokud tedy věřící může, má celý rok na to, aby se zařídil na příchod ramadánu, dohodl se na dovolené či změněném režimu se zaměstnavatelem, případně nalezl nějakou jinou možnost.

Stálá komise pro fetwy v této věci rozhodla takto:

Pokud jste osobou, po které je vyžadováno postit se, není vám dovoleno půst přerušit, dokud nejste cestující či netrpíte chorobou, kvůli které nemáte sílu půst zvládnout, ve shodě se slovy Nejvyššího:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Ten z vás, kdo je nemocen nebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později; Bůh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. (Bekara: 185)

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

On si vás vyvolil a nepřipravil vám žádné obtíže v náboženství (Hadždž: 78)

لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Bůh ukládá duši jen to, co je pro ni možné (Bekara: 286)

A ve shodě se slovy Božího Posla صلى الله عليه و سلم:

وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ‏.

Pokud vám něco přikážu, vykonávejte to, nakolik jen můžete. [5]

A u Alláha se podpora nachází.[6]

Šejch Muhammed ibn Sálih al-‘Usejmín odpověděl na stejný dotaz takto:

Podle mého názoru dotyčnému kvůli jeho práci není dovoleno přerušit půst. Je to zakázáno. Pokud nedokáže nijak sladit mezi svým zaměstnáním a půstem, má si během ramadánu vzít volno, aby se mohl postit snadněji. Půst v ramadánu je jedním z pilířů islámu a není možné ho opustit.[7]

A Alláh ví nejlépe.

____________________________________________________

[1] Viz např. Ibn Chuzejma v Sahíhu, hadís č. 1986; a Ibn Hibbán v Sahíhu, hadís č. 7491.

[2] Viz al-Kebáir, str. 157.

[3] Zaznamenal al-Hákim v Mustedreku, 4/362.

[4] Zaznamenal Ibn Kesír v al-Bidájetu we n-nihája, 7/309.

[5] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 7288.

[6] Viz Fetáwá al-ledžneti d-dáima, 10/232, fetwa č. 3924. Odpovídali šejchové ‘Abdul’azíz Ibn Báz, ‘Abdulláh al-Ghudejján, ‘Abdulláh Ibn Ku’úd a ‘Abdurrezzák al-‘Afífí.

[7] Viz Fetáwá arkáni l-islám, 2/630.