Půst v Šawwálu

Logo XXL

OTÁZKA: Jaká jsou pravidla pro dobrovolný půst 6 dní v měsíci šawwál? Musí být půst nepřetržitý, nebo může být přerušovaný? Má přednost nahrazení promeškaných dnů v ramadánu nad tímto půstem či nikoli?
ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Jaká jsou pravidla pro dobrovolný půst 6 dní v měsíci šawwál? Musí být půst nepřetržitý, nebo může být přerušovaný? Má přednost nahrazení promeškaných dnů v ramadánu nad tímto půstem či nikoli?
ODPOVĚĎ:
Praxe nepovinného půstu po šest dní v měsíci šawwálu, tj. 10.měsíci islámského lunárního kalendáře, hned po ramadánu, se opírá o hadís Ahmed, Muslim, Taberání,  Bezzár a Bejhekí zaznamenali od Džábira, že Prorok صلى الله عليه و سلم řekl: „Kdo se postil v měsíci ramadánu a přidal šest dní v šawwálu, jakoby se postil celý rok.“ Tento půst je možno držet v kuse i odděleně, nejlépe začátkem šewwálu, kdy jsme ještě navyknuti na půst. Pokud však máme nahrazovat něco z ramadánu, napřed musíme nahradit povinný půst a až potom se můžeme postit půst nepovinný.