Rada moudrého rodiče: jak se neztratit v online světě

person holding white and blue textile

Synáčku můj!

Synáčku můj!

Věru Google, Facebook, Twitter, WhatsApp a další sociální sítě či podobné vymoženosti jsou širým mořem, v jehož hlubinách utonul rozum mnoha mužů, jako se i jejich charakter potopil na samé dno! Cudnost nevinných spolykaly jeho vlny a mnoho lidí na něm ztroskotalo, mladých i starých. Proto se měj na pozoru před prozkoumáváním jeho zrádných hlubin. Chovej se na něm jako medonosná včelka. Nezastavuj se u ničeho, nežli u květů jeho krás, aby sis z nich vzal to, co je užitečné pro tebe a i pro ostatní.

A synáčku můj, nebuď jako moucha, která sedá úplně na všechno, na to dobré stejně jako na to špatné a tím nevyhnutelně ač nechtěně šíří choroby a nákazy dál a dál.

Synáčku můj!

Internet je věru obrovitánské trhoviště. Nikdo na něm neprezentuje své zboží jen tak bezplatně. Každý chce něco na oplátku! Jsou na něm tací, kteří chtějí výměnou za své zboží zničit tvou morálku. Jsou i tací, kteří ti budou propagovat pochybné ideologie, jiní, kteří dychtí po slávě a také další, kteří usilují o nápravu. Proto nic na tomto trhovišti nekupuj, dříve než zjistíš, jakou cenu bys za to musel obětovat.

A synáčku můj, měj se na pozoru před otvíráním roztodivných odkazů, neboť velmi mnoho z nich jsou jen pasti, léčky, zlo a podvody, díky nimž jedni lidé přinášejí zkázu a neštěstí jiným.

Synáčku můj!

Dej pozor na šíření vtipů a pochybných historek. Dávej si pozor na to, abys nikdy nesdílel obsahy, které jsou zakázány.Věz, že každá tvá aktivita je jako obchod, buď vyděláš, či proděláš, na dobrých a špatných skutcích. Proto i ty si své vlastní zboží pečlivě vybírej, než ho budeš nabízet k nahlédnutí ostatním.

A synáčku můj, vždy si dávej velmi dobrý pozor na to co, kde a jak komentuješ. Dříve než cokoli napíšeš, přemýšlej, zda si tím získáš Boží spokojenost, anebo na sebe uvalíš Boží hněv.

Synáčku můj!

Nikdy si nepřidávej do přátel nikoho, koho jsi neviděl na vlastní oči a nikdy nesuď lidi jen podle toho, co píšou. Jsou mezi nimi i podvodníci kryjící se za falešnými či upravenými fotografiemi. Na první pohled vypadají nádherně, jejich řeč je zdobná, ale jejich tváře kryje maska anonymity. Lžou s využitím toho, že říkají jen samou pravdu.

Kolik jen najdeš těch, kteří se tváří moudře, ale ve skutečnosti jsou to jen ti nejubožejší pošetilci?

Kolik jen najdeš těch, kteří se zdají přitažliví, ale ve skutečnosti jsou to ti nejohavnější z ohavných?

Kolik jen najdeš na oko štědrých lidí, ale ve skutečnosti jsou to ti nejhamižnější z hamižníků?

Kolik jen najdeš na první pohled statečných lidí, ale ve skutečnosti jsou to ti nejpodlejší zbabělci?

Kromě těch, nad nimiž se Alláh smiloval. Proto buď i ty mezi takovými, nad nimiž se Alláh smiloval!

Synáčku můj!

Dej si pozor na lidi využívající fiktivních identit. To jsou lidé, kteří si nejsou jistí sami sebou a nemají důvěru v sebe samotné. Proto ani ty nevkládej svou důvěru v někoho, kdo není schopen věřit ani sám sobě. A vyvaruj se před tím, abys fiktivní přezdívku používal i ty sám, neboť Alláh dobře zná všechna tajemství i to, co je skryto ještě mnohem lépe!

A synáčku, neubližuj těm, kteří ublížili tobě, protože oni jen ukazují sebe sama zrovna tak, jako i ty ukazuješ sám sebe. Je to tvůj vlastní charakter, co stavíš na odiv. Nikoli ten jejich. A každá nádoba ukrývá obsah toho, co je v ní.

Synáčku můj!

Velmi dobře vybírej slova pro to, co píšeš, protože zatímco ty píšeš, sedí u tebe dva andělé a ti také zapisují. A Alláh, který na to vše shlíží shůry, pečlivě sleduje každý tvůj krok a předloží ti za něj zúčtování.

A synáčku můj, tou vůbec největší obavou, kterou ohledně tebe a této děsivé sítě sítí mám, je pohled na to, co bylo zakázáno – nemorální a zvrácené obrázky.

Pokud soudíš, že ses vyhnul všem těmto zákazům, pak používej internet jakýmkoli způsobem, jak potřebuješ a jak ti je k užitku,třeba i k tomu, abys zůstal v kontaktu se svými přáteli či k tomu, abys mohl šířit zvěst o svém náboženství.

Ale pokud shledáš, že se sám topíš a potácíš v temných vodách zakázaného, potom prchej ze světa internetu tak zběsile, jako bys prchal před lítou šelmou, neboť by se tvým místem spočinutí mohl klidně stát Pekelný Oheň!

Synáčku můj!

Věru dvěma nejdůležitějšími branami, kterými šejtán k člověku vchází, je brána bezohledné nedbalosti a brána bezuzdného chtíče. Věz, že internet nebyl vytvořen tobě pro zábavu, ale pro to, aby ti sloužil. Proto ho využívej a nenechej ho, aby on zneužil tebe. Využívej ho k tomu, abys něco budoval a vytvářel a nenechej ho, aby on zničil tebe. Učiň internet důkazem tvého dobrého konání svědčícím ve tvůj prospěch a nenechej ho, aby svědčil ve tvůj neprospěch v den, kdy nebudeš mít prospěchu ani ze svého majetku, ani ze svých vlastních dětí!

Ó Bože, sdělil jsem, co jsem sdělil. Buď mi svědkem!

Neznámý autor – nechť mu Alláh požehná a dobrem ho odmění.

Zdroj: Wasíjetu hakímin li-´bnihi fí zemáni l-internet <https://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=17284>